Šport a olympizmus
2 min. čítania

Informačný seminár ERASMUS+ SPORT INFO DAY 2023

Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) organizujú 30. januára 2023 Športový informačný deň (Sport info day) Erasmus+ s cieľom informovať potenciálnych žiadateľov o politickom kontexte, budúcom programe a možnostiach financovania v roku 2023.

Ak sa chcete osobne zúčastniť na Erasmus+ Sport Info day, zaregistrujte sa TU najneskôr do 27. januára 2023. Pokiaľ ide o postup registrácie, uvedomte si, že:

  • registrácia sa uzavrie skôr, ak sa naplní kapacita;
  • len 2 zástupcovia za organizáciu sa môžu zúčastniť osobne;
  • pri registrácii by ste mali dostať potvrdzujúci e-mail.

Ďalšie informácie nájdete v Agende, podujatie je však štruktúrované na hlavné časti, pričom účastníkom umožňuje zúčastniť sa ad-hoc workshopov, ako je uvedené nižšie:

  • Ako žiadať? Tento workshop je primárne venovaný novým žiadateľom, pretože vysvetľuje, ako nájsť výzvu na portáli financovania a ako zaregistrovať svoju organizáciu a podať žiadosť.
  • Ako prezentovať svoj návrh? Cieľom workshopu je predstaviť vzory žiadostí, mechanizmus financovania jednorazovou sumou a výberový proces vrátane kritérií udeľovania.
  • Ako predložiť návrh na budovanie kapacít? Tento workshop je primárne zameraný na tých, ktorí majú záujem o prihlásenie do výzvy na budovanie kapacít, keďže predstavuje iba vzory žiadostí, mechanizmus financovania jednorazovou sumou a výberový proces vrátane kritérií udeľovania pre návrh na budovanie kapacít.

Preto sa očakáva, že Erasmus+ Sports Info day poskytne cenné informácie o programe Erasmus+ a zároveň bude cennou príležitosťou na vytváranie sietí s potenciálnymi partnermi. Podujatie je vhodnou príležitosťou na získanie odporúčaní  a tipov na prípravu a predkladanie žiadostí ako aj finančné aspekty projektov. Účastníci budú mať tiež možnosť nadviazať kontakt s potenciálnymi partnermi.

Viac informácií o podujatí ako aj o možnostiach predkladania žiadostí o grant na stránke Európskej komisie.

Termíny na predkladanie žiadostí v programe Erasmus+ pre oblasť športu v roku 2023 sú:

  • Mobility pre zamestnancov v oblasti športu: 23. februára 2023 do 12:00 SEČ
  • Partnerstvá pre spoluprácu: 22. marca do 17:00 SEČ
  • Budovanie kapacít v oblasti športu: 22 marca do 17.00 SEČ
  • Neziskové európske športové podujatia: 22. marca do 17:00 SEČ
Projekt
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia