O projekte

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru vyhlasujú grantový program „Šport je šanca“ s úmyslom podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu. Program prebieha od 3. apríla do 15. septembra 2023. Nadácia SOŠV v rámci programu prerozdelí na podporu projektov celkovú sumu 5 000 eur. Štatút grantového programu.

Chcem zaregistrovať svoj projekt

Pre koho je program určený

O grant sa môže uchádzať subjekt s projektom, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov a/alebo prostredníctvom športových aktivít:

Zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia

Podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti

Bojovať proti dopingu

Bojovať proti násiliu, diskriminácii a neznášanlivosti

Podporovať sociálnu inklúziu a rovnaké príležitosti v športe

Prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia

Projekty musia spĺňať nasledovné kritériá

Riešenie dôležitých sociálnych problémov

Vyznačovanie sa dlhodobou udržateľnosťou

Projekt nezískal podporu v predchádzajúcich dvoch rokoch

Prehľad ocenených projektov

Gymnathlon

Gymnathlon

Hlavným cieľom projektu, ktorý sa realizuje v centrách pre deti a rodinu, je viac sprístupniť šport pre znevýhodnené skupiny detí a zároveň dať starším deťom možnosť začleniť sa do spoločnosti.

Rok 2022
Futsal Unific Cup

Futsal Unific Cup

Každoročné podujatie je organizované Strednou športovou školou a Základnou školou Ľ. Podjavorinskej v Košiciach.

Rok 2021
Košice Crows

Košice Crows

Občianske združenie KOŠICE CROWS sa od roku 2017 venuje rozvoju športu na Slovensku. Hlavným cieľom je aktívna spolupráca s Centrami pre deti a rodiny.

Rok 2020
Na koni - hravo a zdravo, Voltiland Košice, o. z.

Na koni - hravo a zdravo, Voltiland Košice, o. z.

V rámci projektu 20 detí klientov z krízového centra v Košickej Novej Vsi absolvovalo pol ročný kurz voltížnej prípravky na koni. 

Rok 2019
Juniorko, Karate klub Junior Prešov

Juniorko, Karate klub Junior Prešov

Projekt podporuje deti zo sociálne slabšieho prostredia, pričom Karate klub Junior si „adoptoval” päť detí z detského domova v Prešove.

Rok 2018

Máte otázku? Opýtajte sa!
Zuzana Vodáčková

[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV