Športové úspechy
  • najväčším úspechom je široká členská základňa, ktorá má chuť športovať, na výsledky v mladších kategóriach nehľadíme.
máme 6 z 9 vekových kategórií ktoré sú v hokejbale
združujeme vyše 100 športovcov
dokážeme k hokejbalu pritiahnuť veľký počet ľudí
vychovávame zodpovedných ľudí, ktorí sa v živote nestratia
Môj príbeh

Od roku 2017 sme založili náš klub, kde hlavnou myšlienkou bolo a je - vychovávať mladých ľudí, aby mali radi šport, aby svoj voľný čas trávili na ihrisku. Venujeme sa nášmu obľúbenému športu - hokejbalu. Sme amatérsky klub, no dnes už združujeme vyše 100 športovcov. Naši cieľom je mať postupne každú vekovú kategóriu. Dnes ich máme 6 z 9, ktoré sú v hokejbale. Ďalším cieľom je vychovať zodpovedných ľudí, ktorí sa v živote nestratia. A veríme, že pár z nich ostane aj pri športe, či už ako hráč, alebo funkcionár. Preto zapájame do organizovania akcií aj mladých hráčov.

 

Najbližšie udalosti

31.dec 2022

Ukáž sa - termín na použitie prijatých grantov

15.feb 2023

Ukáž sa - termín na vyúčtovanie grantov

Máte otázku? Opýtajte sa!
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola