Šport a olympizmus
5 min. čítania

Športovci môžu dosiahnuť úspechy v športe i v osobnom živote

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Roman Buček počas prezentácie na záverečnej konferencii projektu Duálna kariéra.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Športová kariéra môže byť nestabilná a ukončenie športovej kariéry pre zranenie alebo iný faktor môže prísť neočakávane. Každý športovec by mal myslieť aj na život po kariére. O téme kariérneho rastu športovcov a ich živote po kariére sa hovorilo aj na záverečnej konferencii programu Koncept duálnej kariéry – prenos skúseností, synergia vedomostí. Počas nej predstavili výsledky výskumu a monografiu Duálna kariéra športovca.

PROGRAMY DUÁLNEJ KARIÉRY

Na Slovensku sa problematike duálnej kariéry stále nevenuje dostatočná pozornosť. Existuje len málo výskumov a dát v tejto oblasti. Ako počas konferencie pripomenul športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Roman Buček, okrem Usmernenia EÚ sa duálnej kariéry športovca čiastočne dotýka aj Zákon o športe. Chýba však ucelený a systematický prístup k tejto problematike.

„Duálna kariéra športovcov je dôležitá téma, ktorá si vyžaduje systematický a komplexný prístup,“ pripomenul Roman Buček.

Jozef Liba počas príhovoru na záverečnej konferencii projektu Duálna kariéra.
Jozef Liba počas príhovoru na záverečnej konferencii projektu Duálna kariéra.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Projekt Koncept duálnej kariéry – prenos skúseností, synergia vedomostí

V oblasti skĺbenia športovej kariéry s kvalitným vzdelaním a prípravou na budúce povolanie existuje veľa výziev i príležitostí. Projekt Koncept duálnej kariéry – prenos skúseností, synergia vedomostí, ktorý realizoval Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a Slovinským olympijským výborom v rámci programu Erasmus+, i jeho záverečná konferencia sa venovali zmapovaniu súčasného stavu, výzvam a perspektívam do budúcnosti. Cieľom projektu bolo poskytnutie komplexného prehľadu o povedomí v danej problematike, identifikácia problémových oblastí a ponúknutie návrhov na zlepšenie súčasného stavu.

„Téme duálnej kariéry sa v Slovenskom olympijskom a športovom výbore venujeme dlhodobo. Je to integrálna súčasť života športovca. Vnímame ju preto ako dôležitú tému. Spoločnosť má často radosť z úspechu športovca, ale mala by mu pomôcť aj v čase, keď končí kariéru a začína svoj život akoby od začiatku,“ povedal vo svojom príhovore na konferencii generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Erasmus+

Získavanie vzdelania alebo pracovných skúseností mimo športu môže posilniť sebavedomie a prispieť k celkovému osobnostnému rastu každého športovca. Zároveň uľahčuje hladký prechod do civilného života. O dôležitosti duálnej kariéry hovoril v rozhovore počas konferencie aj predseda Slovenskej asociácie olympionikov Martin Bendik a prostredníctvom videa aj ambasádorka celého projektu Paulína Bátovská Fialková.

„Vždy som sa zamýšľal aj o živote po kariére, kam povedú moje kroky. Vidím to ako veľmi dôležitú oblasť, v ktorej je potrebné urobiť oveľa viac,“ povedal Martin Bendik.

Duálna kariéra športovcov – dobrým príkladom je Slovinsko

Dobrým príkladom pre Slovensko môže byť Slovinsko, kde majú prepracovaný projekt duálnej kariéry športovcov. Športový riaditeľ Slovinského olympijského výboru Uroš Mohorič pripomenul účastníkom konferencie, že šport v jeho krajine hrá dôležitú úlohu v spoločnosti. Už od mladého veku sa zdôrazňuje význam športovania a vzdelávania. Deti majú v školách tri hodiny telesnej výchovy. Športovci v Slovinsku vo veku od 16 do 23 rokov môžu navštevovať špecializované športové triedy, v ktorých zohľadňujú ich tréningové plány, dostávajú športové štipendiá či môžu sa uchádzať o spolufinancovanie štúdia. Pre elitných športovcov sú pripravené pracovné pozície vo verejnej administratíve. Môžu čerpať benefity programu Athlete365 i rôznych ďalších projektov. Športovci po kariére môžu ďalej pokračovať v administratíve.

„Myslíme na rozvoj športovej kariéry pre mladých športovcov, profesionálnu integráciu bývalých elitných športovcov. Pre olympionikov fungujú sociálne fondy. Zároveň sa pre všetky skupiny pripravuje rôzne workshopy. Podpora športovcov je zahrnutá aj v zákone. Stále vidíme rezervy v podpore športovcov, ale hľadáme ich riešenia,“ povedal Uroš Mohorič.

Pohľad na časť účastníkov a autorský kolektív monografie na záverečnej konferencii projektu Duálna kariéra.
Pohľad na časť účastníkov a autorský kolektív monografie na záverečnej konferencii projektu Duálna kariéra.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Vedecká monografia a výsledky výskumu

Novú vedeckú monografiu venujúcu sa duálnej kariére, ktorá je kľúčovým výstupom celého projektu, predstavil na konferencii koordinátor projektu za Fakultu telesnej výchovy a športu UK Branislav Antala. O výsledkoch výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory a skúsenosti v oblasti duálnej kariéry športovcov, a to zo strany slovenských vrcholových študentov športovcov na stredných a vysokých školách, študijných poradcov, trénerov žiakov stredných a študentov vysokých škôl a zástupcov športových organizácií, hovorila Gabriela Luptáková. Na dotazníky odpovedalo 80 športovcov – žiakov stredných škôl a 49 športovcov – študentov vysokých škôl. Trinásti z respondentov štartovali na olympijských hrách. Väčšina z respondentov sa vníma skôr ako športovci než ako študenti. Školy navštevujú, aby sa uplatnili na trhu práce po skončení športovej kariéry. Polovica z oslovených plánuje aj po odchode do športového dôchodku zostať v športe.

„Dve tretiny študentov – športovcov vnímajú zosúladenie športu a štúdia ako ťažké až veľmi ťažké. Najväčšími prekážkami sú denný harmonogram tréningov a sústredenia. Študenti – športovci najväčšiu oporu nachádzajú u rodiny a trénerov, nenachádzajú ju však u učiteľov v škole,“ uviedla Gabriela Luptáková.

Na základe výskumu a diskusií navrhli riešitelia celého projektu viaceré riešenia, ktoré odprezentoval Roman Buček. Rozdelili ich jednotlivo pre relevantné zainteresované strany. Do riešenia problematiky by sa mali zapojiť ministerstvá školstva a cestovného ruchu a športu, vzdelávacie inštitúcie, športové organizácie a športové inštitúcie. Všetky návrhy riešení sú rovnako ako jednotlivé výsledky prieskumu zhrnuté v monografii.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia