Šport a olympizmus
2 min. čítania

Pozvánka na workshop projektu Koncepcia duálnej kariéry športovcov na Slovensku

Foto
ENVATO

Slovenský olympijský a športový výbor s partnerskými organizáciami pozývajú na workshop spojený s predstavením výsledkov a doterajšieho priebehu projektu Koncepcie duálnej kariéry športovcov na Slovensku. Workshop sa uskutoční 29. septembra v čase medzi 8.30 – 10.00 h v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave.

Projekt Koncepcia duálnej kariéry športovcov na Slovensku s finančnou podporou Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ realizuje Slovenský olympijský a športový výbor s partnerskými organizáciami – Slovinským olympijským výborom – Združením športových zväzov a s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu. Výstupom projektu, bude koncepcia duálnej kariéry športovcov ako súbor poznatkov a navrhovaných opatrení pre zavedenie funkčného systému podpory a služieb pre športovcov po ukončení ich aktívnej športovej kariéry.

Erasmus+

„Veríme, že Váš odborný názor a aktívna účasť na tvorbe tejto koncepcie sú neoceniteľné a kľúčové pre jej úspech. Preto by sme boli veľmi radi, ak by ste sa mohli zúčastniť na tomto workshope. Toto stretnutie nám ponúka vynikajúcu príležitosť na vzájomnú diskusiu a spoluprácu v oblasti duálnej kariéry športovcov,“ pozývajú organizátori zástupcov športovcov, športových organizácií a ďalších subjektov.

Účasť je potrebné potvrdiť do 28. septembra! chcem sa prihlásiť.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV