SOŠV
4 mins. čítania

Oslavy Olympijského dňa online

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Oslavy celosvetového Olympijského dňa (OD) začali písať svoju históriu v roku 1948 ako pripomienka prijatia rozhodnutia o založení novovekých olympijských hier a ustanovenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Obe udalosti sa odohrali 23. júna 1894 na univerzite Sorbonna v Paríži.

Na premiérových oslavách OD v roku 1948 sa zúčastnilo len 9 národných olympijských výborov (NOV). V súčasnosti sú oslavy už celosvetové. V roku 1978 MOV zahrnul do Olympijskej charty odporúčanie, aby všetky NOV podporili túto iniciatívu a každý rok zorganizovali podujatia na oslavu Olympijského dňa. V roku 1990 sa toto odporúčanie rozšírilo na celý týždeň okolo 23. júna.

Olympijský deň je už dávno celosvetový

Predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach oslavy Olympijského dňa prispeli k rozšíreniu olympijských ideálov a posolstva doslova do všetkých kútov sveta. Svoju zásluhu má na tom najmä Beh Olympijského dňa (BOD), ktorý sa realizuje od roku 1987. Pri prvej edícii ho usporiadali v 45 krajinách.

Dnes sa do osláv Olympijského dňa každoročne touto formou zapája drvivá väčšina z 206 NOV. Stovky tisícok mladých i starších vyznavačov aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu sa zúčastňujú na množstve rozmanitých športových i kultúrnych aktivít a podujatí.

V súčasnosti už Olympijský deň prerástol svoj čisto športový rozmer. Od roku 2009 sa na základe troch pilierov „Hýb sa“, „Uč sa“, „Objavuj“ organizujú v jednotlivých krajinách športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity. V niektorých krajinách tieto aktivity neorganizujú výlučne NOV, ale aj priamo školy. Niektoré NOV zaradili do portfólia aktivít výstavy či koncerty, i stretnutia športovcov s deťmi a mládežou.

Slovenské špecifiká

Na Slovensku obohacujú oslavy Olympijského dňa výtvarné a vedomostné súťaže, cvičenia seniorov, environmentálne aktivity a podobne. Potešiteľný je záujem škôl, ktoré sa každý rok rady zapájajú do osláv OD vlastnými aktivitami. Pri organizácii podujatí v regiónoch sú nápomocné olympijské kluby, ktorých je na Slovensku v súčasnosti 24. Aj ich dobrovoľná aktivita prispieva k potešiteľnému nárastu účastníkov osláv. V posledných dvoch rokoch ich počet prekonal stotisícovú hranicu.

Olympijský deň sme si v podobnom duchu mali pripomínať aj tento rok, ktorý sa navyše mal niesť v znamení olympijských hier v Tokiu. SOŠV pripravoval množstvo zaujímavých podujatí, vrátane štafety po celom Slovensku a festivalov v krajských mestách. Koronakríza však tieto plány narušila a v súvislosti s preložením OH v Tokiu až na budúci rok ich oddialila.

OD logo

Tento rok online oslavy

V tejto neľahkej situácii olympijské hnutie zdôrazňuje dôležitosť a význam športu a pohybu pre fyzické a duševné zdravie obyvateľov. Aj preto MOV znovu vyzýva na oslavy Olympijského dňa, aj keď sa dočasne presunú len do online sveta.

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu pandémie, ktoré sa dotýkajú aj žiakov a študentov slovenských škôl a ich pedagógov, SOŠV nebude v tomto roku podporovať organizáciu podujatí OD. Školy nebudú môcť registrovať svoje podujatia a nedostanú propagačné materiály.

SOŠV v daných sťažených podmienkach ponúka deťom možnosť v júni sa zapojiť do špeciálneho vydania online „Olympijského kvízu“. V ňom si môžu otestovať svoje vedomosti o olympizme, olympijských hrách i o jednotlivých športoch, aj získať vecné ceny. Zároveň v rámci kampane SOŠV „Športuj doma, Slovensko“ majú deti i dospelí možnosť nazrieť do zákulisia slovenských športovcov a vyskúšať si s nimi cvičenia, ktoré vykonávajú pre svoju kondíciu a zdravie.

Olympijský deň tak môžete osláviť aj v roku 2020.

NAVŠTÍVTE STRÁNKU OLYMPIJSKÉHO DŇA!

Projekt
Olympijský deň
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri