Monika Paliatková

hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Monika Paliatková

Vyštudovala FTVŠ UK Bratislava, odbor trénerstvo. Po škole zostala verná športu v pozícii športovej redaktorky a moderátorky a vytváraniu konceptov a profesionálnej organizácii športových a kultúrnych eventov. Prostredníctvom OZ sa vo voľnom čase s nadšením venuje rozvoju pohybovej a športovej kultúry , aktívneho životného štýlu a koučingu detí a mládeže. Aktuálne pôsobí na Úrade vlády SR, kde sa podieľa na projektoch a aktivitách splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru pre rozvoj a zlepšenie podmienok telesnej výchovy a športu a športovej infraštruktúry na Slovensku.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV