Monika Paliatková

hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Monika Paliatková

Vyštudovala FTVŠ UK Bratislava, odbor trénerstvo. Po škole zostala verná športu v pozícii športovej redaktorky a moderátorky a vytváraniu konceptov a profesionálnej organizácii športových a kultúrnych eventov. Prostredníctvom OZ sa vo voľnom čase s nadšením venuje rozvoju pohybovej a športovej kultúry , aktívneho životného štýlu a koučingu detí a mládeže. Aktuálne pôsobí na Úrade vlády SR, kde sa podieľa na projektoch a aktivitách splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru pre rozvoj a zlepšenie podmienok telesnej výchovy a športu a športovej infraštruktúry na Slovensku.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola