Monika Paliatková

hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Monika Paliatková

Vyštudovala FTVŠ UK Bratislava, odbor trénerstvo. Po škole zostala verná športu v pozícii športovej redaktorky a moderátorky a vytváraniu konceptov a profesionálnej organizácii športových a kultúrnych eventov. Prostredníctvom OZ sa vo voľnom čase s nadšením venuje rozvoju pohybovej a športovej kultúry , aktívneho životného štýlu a koučingu detí a mládeže. Aktuálne pôsobí na Úrade vlády SR, kde sa podieľa na projektoch a aktivitách splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru pre rozvoj a zlepšenie podmienok telesnej výchovy a športu a športovej infraštruktúry na Slovensku.

Registrácia Program a spíkri

Radoslav Jenčuš
projektový manažér SOŠV
Pavol Smutný
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
Kristína Czuczová
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
Alexandra Madrová
zakladateľka organizácie Planet Lover
Zuzana Vodáčková
riaditeľka Nadácie SOŠV
Igor Kováč
odborný pracovník SOŠV
Martin Doktor
športový riaditeľ ČOV
Peter Hamaj
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
Monika Paliatková
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri