Júlia Jančíková

riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
Júlia Jančíková

V období pred Európskym olympijským festivalom mládeže Banská Bystrica 2022 neúnavne so svojím tímom oslovovala obce, školy, športové zväzy, rôzne spolky i jednotlivcov, aby sa stali na najväčšom multišportovom podujatí u nás dobrovoľníkmi. Napokon sa jej podarilo dať dokopy 1034 dobrovoľníkov, čo je na slovenské pomery neuveriteľné číslo. Dlhodobo pracuje v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania, tréningov a osobného rozvoja. Viedla školenia, workshopy a tréningy na rozvoj schopností zamestnancov významných inštitúcií, vzdelávala aj školákov v oblasti finančnej gramotnosti. Angažuje sa v neziskovom sektore, s kolegami a kolegyňami z občianskeho združenia Nikdy viac pomáha ľuďom dostať sa z rôznych problémových situácií.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV