Branislav Koniar

riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
Branislav Koniar

Rodák z Košíc je od roku 1991 súčasťou organizačného tímu Medzinárodného maratónu mieru, ktorý predtým viackrát absolvoval ako aktívny účastník. Od roku 1992 je riaditeľ najstaršieho európskeho maratónu a so spolupracovníkmi sa snaží každoročne vytvoriť atraktívne podujatie a bohaté sprievodné aktivity okolo neho. Autor knihy Život ako maratón. Okrem Medzinárodného maratónu mieru organizuje aj ďalšie podujatia v Košiciach. Podniká v oblasti reklamy a marketingu, je výkonný riaditeľ Progress promotion Košice.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV