Igor Kováč

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
Igor Kováč

Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odbore humánna geografia a demografia sa niekoľko rokov venoval oblasti olympijských štúdií. Bol držiteľom postgraduálneho výskumného grantu Olympijského múzea v Lausanne či absolventom postgraduálneho seminára o olympijských štúdiách Medzinárodnej olympijskej akadémie v Olympii a Aténach. V rokoch 2006 až 2019 pôsobil v Národnom športovom centre. Od roku 2020 pracuje na Slovenskom olympijskom a športovom výbore, kde sa okrem iného venuje aj agende trvalej udržateľnosti v športe.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque