Radoslav Jenčuš

projektový manažér FNPŠ
projektový manažér FNPŠ

Ako manažér alebo projektový manažér pôsobil v rôznych exekutívnych funkciách v biznise, verejnej správe i športe - ako generálny manažér ŠKP Modrí Draci Košice. Za SOŠV výkonne zastrešuje prípravu stratégie športu 2020 - 2030 v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou PwC Slovensko. Venuje sa aj problematike športovej infraštruktúry v rámci komisie pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu športu.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque