Jozef Liba

generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
Jozef Liba

Rodák z Košíc, ktorý trinásť rokov súťažil na národnej i medzinárodnej úrovni v plávaní. Po absolvovaní štúdia na FTVŠ UK v Bratislave bol trénerom moderného päťboja. Neskôr pôsobil ako generálny sekretár Slovenského paralympijského výboru. Bol aj generálnym sekretárom organizačného výboru Svetovej zimnej univerziády 1999 v Poprade-Tatrách a tiež riaditeľom Medzinárodnej federácie univerzitného športu pre svetové zimné univerziády. Od februára 2005 je generálnym sekretárom Slovenského olympijského a športového výboru. Pôsobil aj v exekutíve Európskych olympijských výborov a bol členom koordinačných komisií Európske olympijské festivaly mládeže, podieľal sa na prípravách EYOF Banská Bystrica 2022. V súčasnosti je členom koordinačnej komisie pre Európske hry 2023 v Krakove.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV