Branislav Tréger

predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Branislav Tréger

Od roku 2019 je predsedom najväčšieho mimovládneho združenia miest a obcí na Slovensku – Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Od roku 2006 je primátorom v Liptovskom Hrádku, od roku 2009 poslancom Žilinského samosprávneho kraja a v rokoch 2015 - 2017 pôsobil i ako podpredseda kraja. Po osobnej a profesnej stránke má veľmi blízko k športu, tejto problematike sa venoval na úrovni ZMOS v rámce odbornej sekcie školstva, mládeže, športu a vzdelávania v rokoch 2010 - 2014 a v rámci svojho celého samosprávneho pôsobenia, keďže šport je originálnou kompetenčnou výbavou miest a obcí. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr pokračoval v doktorandskom štúdiu. Je majiteľom trénerskej licencie „A“ vo volejbale. Ako pedagóg v oblasti športu pôsobil až do úspešnej kandidatúry v komunálnych voľbách 2006.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque