Pavol Smutný

kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
Pavol Smutný

Absolvent 8-ročného športového gymnázia a FTVŠ UK (učiteľ TV a geografie). Aktuálne pracuje v kancelárii štátneho tajomníka pre šport na MŠVVaŠ, kde má na starosti prípravu a riadenie projektov zameraných na rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže a športu na školách.

Registrácia Program a spíkri

Radoslav Jenčuš
projektový manažér SOŠV
Pavol Smutný
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
Kristína Czuczová
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
Alexandra Madrová
zakladateľka organizácie Planet Lover
Zuzana Vodáčková
riaditeľka Nadácie SOŠV
Igor Kováč
odborný pracovník SOŠV
Martin Doktor
športový riaditeľ ČOV
Peter Hamaj
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
Monika Paliatková
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri