Pavol Smutný

kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
Pavol Smutný

Absolvent 8-ročného športového gymnázia a FTVŠ UK (učiteľ TV a geografie). Aktuálne pracuje v kancelárii štátneho tajomníka pre šport na MŠVVaŠ, kde má na starosti prípravu a riadenie projektov zameraných na rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže a športu na školách.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri