Peter Bročka

primátor mesta Trnavy
Peter Bročka

Od roku 2014, keď sa stal primátorom, sa v Trnave udomácnili pojmy ako udržateľná mobilita, smart city, participácia či trvalo udržateľný rozvoj. Okrem opatrení na zmiernenie dopadov klimatických zmien a kvalitných úprav verejných priestorov je jeho srdcovkou aj téma športu. Nie sú to však len chronicky známe bicykle a cyklochodníky, ale celkový koncept budovania športovej infraštruktúry v meste, motivácia širokej verejnosti k športovaniu a zvyšovanie pohybovej gramotnosti detí a mládeže, čo dokazuje aj titul Európske mesto športu, ktorý Trnava niesla v roku 2020.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola