Radoslav Jenčuš

projektový manažér SOŠV
Radoslav Jenčuš

Ako manažér alebo projektový manažér pôsobil v rôznych exekutívnych funkciách v biznise, verejnej správe i športe - ako generálny manažér ŠKP Modrí Draci Košice. Za SOŠV výkonne zastrešuje prípravu stratégie športu 2020 - 2030 v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou PwC Slovensko. Venuje sa aj problematike športovej infraštruktúry v rámci komisie pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu športu.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola