Peter Dedík

generálny riaditeľ sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Dedík

Absolvent športového manažmentu na Fakulte telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity v Prahe. V minulosti bol generálny manažér FC Nitra, neskôr riaditeľ II. ligy v Únii ligových klubov. Osem rokov pracoval v Slovenskom futbalovom zväze ako manažér integrity futbalu a zástupca generálneho sekretára pre operatívne riadenie. Od 23. júla 2020 je generálny riaditeľ sekcie športu ministerstva školstva.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV