Ľubomír Andrassy

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Ľubomír Andrassy

Od mája 2022 predseda Najvyššieho kontrolného úradu, predtým bol jeho podpredseda i generálny riaditeľ kancelárie predsedu. V minulosti sa aktívne angažoval v politike, bol poslancom Národnej rady SR, i v činnosti samosprávy na mesta (Spišská Nová Ves, Bratislava) i mestskej časti (Petržalka). Podnikal v oblasti komunikácie a stratégie. Autor množstva analytických a odborných článkov k celospoločenským otázkam, fungovaniu verejnej moci a samosprávy, odborných publikácií a viacerých volebných stratégií.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia