Michala Bednáriková

prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie
Michala Bednáriková

Michala Bednáriková absolvovala psychológiu na FiF UK v Bratislave. V športovej psychológii sa začala profilovať počas štúdia, ktoré ukončila s diplomovou prácou “Hraničné situácie v športe”. Odvtedy sa v športovej psychológii ďalej vzdeláva a každoročne sa zúčastňuje zahraničných športovo psychologických konferencií a workshopov. Pracuje so športovcami najmä, ale nie len, v rámci individuálnych športov, ako aj s ich rodičmi a trénermi. Vedie workshopy a prednášky pre športové organizácie doma aj v zahraničí (CZ, POL, HR, RO). V roku 2018 jej Európska federácie športovej psychológie (FEPSAC) udelila certifikát špecialistu v aplikovanej športovej psychológii. Už takmer dekádu je aktívna v profesných organizáciách športovej psychológie. V rokoch 2011-2019 bola dve volebné obdobia členkou výkonného výboru ENYSSP (European Network of Young Specialists in Sport Psychology). Od roku 2017 je prezidentkou Slovenskej asociácie športovej psychológie a v roku 2019 bola zvolená za členku výkonného výboru FEPSAC.

vstupenky program

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola