Tomáš Gábriš

advokát a vysokoškolský pedagóg
Tomáš Gábriš

V súčasnosti pôsobí ako profesor na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Okrem iného je aj odborníkom v oblasti športového práva, ktoré študoval pod vedením zakladateľa FIF Pro Rogera Blanpaina a športového právnika Michele Colucciho, arbitra Rozhodcovskej komory FIFA. Je autorom troch stoviek publikácií vrátane troch monografií o športovom práve.

Tomáš Gábriš bude súčasťou diskusie „Dozrel už čas na rozhodcovský súd SOŠV?" na MAIN STAGE. 

vstupenky program

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola