Tomáš Gábriš

advokát a vysokoškolský pedagóg
Tomáš Gábriš

V súčasnosti pôsobí ako profesor na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Okrem iného je aj odborníkom v oblasti športového práva, ktoré študoval pod vedením zakladateľa FIF Pro Rogera Blanpaina a športového právnika Michele Colucciho, arbitra Rozhodcovskej komory FIFA. Je autorom troch stoviek publikácií vrátane troch monografií o športovom práve.

Tomáš Gábriš bude súčasťou diskusie „Dozrel už čas na rozhodcovský súd SOŠV?" na MAIN STAGE. 

vstupenky program

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV