Športové úspechy
  • 9. najúspešnejší klub na Slovensku v celkovom hodnotení všetkých kategórií
  • získali celkovo 38 medailí na majstrovstvách Slovenska v jednotlivých kategóriách, z toho 11 zlatých, 13 strieborných a 14 bronzových
  • družstvo starších žiačok skončilo na 2. mieste na M-SR
  • držia viacero slovenských rekordov v jednotlivých kategóriách a presadzujú sa aj na medzinárodných pretekoch
  • tituly halových majsteriek Slovenska starších žiačok v štafete 4x200 m, titul majsteriek Slovenska 2019 starších žiačok v štafete 4x60 m
  • víťazstvá Filipa Federiča a Emy Bendovej, ktorých výkony boli najhodnotnejšími v ročníkoch narodenia (2004 a 2007) na Medzinárodných detských atletických hrách EKAG 2018 a 2019 v Brne
  • Na medailových miestach na majstrovstvách Slovenska a na úrovni reprezentácie Slovenska sú Oliver Štefan (2003) v hode oštepom, Sandra Veselská (v skoku do výšky, skoku do diaľky) , Ela Čederlová (60 m, 150 m), Viktória Trgová (600 m), Lubomír Bujna (viacboj, skok do výšky)
v roku 2019 prekonali v štafete starších žiačok na 4x60 m 26-ročný rekord
Filip Federič je najlepším (ročník narodenia 2004) žiakom na Slovensku na 60 m, 150 m a v skoku diaľky
Ema Bendová je najlepšou najmladšou žiačkou na Slovensku v disciplínach 60 m, 60 m prekážky, 150 m, 300 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a päťboj
pochádza z nej aj Ján Volko
Môj príbeh

Občianske združenie Naša atletika vzniklo v roku 2017 ako nová platforma, ktorá poskytuje komplexné riešenie tréningového procesu v každej jeho fáze s prihliadnutím na biologický vek dieťaťa, potreby a požiadavky jednotlivých športových disciplín a odvetví. Naším dlhodobým cieľom je buď vytvoriť celoživotný pozitívny vzťah k športu a zdravému životnému štýlu, alebo dosiahnuť vrcholový športový výkon z hľadiska relatívnych možností jednotlivca, ale aj z pohľadu najvyššej národnej a medzinárodnej výkonnosti. Cieľom NAŠEJ športovej akadémie je aj znižovanie ekonomickej spoluúčasti rodičov na športovej príprave, materiálna a finančná podpora, ktorá je neprekonateľnou bariérou pre talentovanú mládež pri prechode do poslednej etapy vrcholového športového tréningu a následnej reprezentácie SR. NAŠA športová akadémia kladie dôraz na zdravotnú starostlivosť, akútnu diagnostiku a intenzívnu terapiu patologických stavov, oblasť preventívnych lekárskych prehliadok a funkčnej diagnostiky, vrátane diagnostiky preťaženia a následného programu kompenzácie, pretože to je jedna z najčastejších príčin predčasného ukončenia športovej kariéry detí a mládeže. Vyžaduje si to značné finančné prostriedky. Prenájom priestorov je pre klub, ktorý nemá zázemie financované zo štátnych zdrojov (školy), najvyššou položkou vo výdajoch. Zabezpečiť celkový chod akadémie sa nám darí len vďaka súkromnému sektoru, darom a grantom.

Máte otázku? Opýtajte sa!
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV