Týmto uplatňujem voči Slovenskému olympijskému a športovému výboru právo na /označte požadované, možno uplatniť len jedno právo/

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracúvaním Vašich údajov za účelom vybavenia Vašej žiadosti.

Poučenie:

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR alebo žiadať o nápravu na súde.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom tohto formulára, primárne Vám odpovieme emailom, ak neuvediete iný spôsob.

Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej, zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

V prípade ak budeme potrebovať za účelom overenia Vašej totožnosti ďalšie informácie, požiadame Vás o ich poskytnutie. Bez Vašej jednoznačnej identifikácie nebude možné Vašu žiadosť vybaviť.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV