OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Olympijský deň

Olympijský deň

Je oslavou obnovenia tradície antických olympijských hier. Pre každého človeka na svete je 23. jún príležitosťou stať sa aktívnym, dozvedieť sa viac o olympijských hodnotách.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Ukáž sa!

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Juniorský olympijský tím 2024

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Sanca

Šport je šanca

Grantový program Klubu fair play SOŠV a Nadácie SOŠV s úmyslom podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu.

Olympijský festival

Olympijský festival

Viacdňové podujatie organizované počas olympijských hier. Je určené pre širokú verejnosť s cieľom umožniť širokej verejnosti si zašportovať, zabaviť a zoznámiť sa s rôznymi športami.

Udržateľný šport

Udržateľný šport

Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Šport 2030

Šport 2030

Analýza súčasného stavu športu na Slovensku zo širšieho hľadiska, nielen profesionálneho, ale aj amatérskeho, s cieľom identifikovať problémy športu a nastaviť východiská pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

banner

Sieň slávy

Dlhodobý projekt Siene slávy olympionikov zo Slovenska zahŕňa predstavenie veľkej množiny významných športovcov zo Slovenska, ktorí sa výrazne presadili na OH či ZOH.

Granty

Granty

Informácie o grantoch, výzvach, dotačných schémach a rôznych iných príležitostiach pre získanie financií na podporu aktivít v oblasti športu a činnosti športových organizácií.

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

je iniciatívou spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji v oblasti športu a cestovného ruchu.

Olympijská kvapka krvi

Olympijská kvapka krvi

Projekt Nadácie SOŠV s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. V rámci darovania krvi organizuje rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie s olympionikmi.

Pamätné tabule olympijských medailistov

Pamätné tabule olympijských medailistov

S cieľom vyzdvihnúť úspechy našich olympionikov, SOŠV a olympijské kluby umiestňujú pamätné tabule predovšetkým na základné školy, ktoré naši medailisti navštevovali.

Duálna kariéra športovca

Duálna kariéra športovca

Vzdelávací program je určený športovcom, ale aj športovým odborníkom, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností. Program prebieha v spolupráci s ČOV.

kviz

Olympijský kvíz

Online vedomostný kvíz je určený pre registrovaných užívateľov bez rozdielu veku. Každý mesiac máme pre vás až 30 kvízov po 10 otázkach. Môžete tak kedykoľvek otestovať svoje vedomosti zo športu.

Fair play

Fair play

Zdôrazňovať význam pozitívnych a čestných postojov nielen v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti.

Vykročte za zdravím

Vykročte za zdravím

Cielom projektu je podieľať sa na spoločenskom živote človeka v rámci pravidelných pohybových aktivít, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich zdravie a správnu motoriku.

Športovec roka

Športovec roka

Národná anketa zastrešovaná Klubom športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov o najúspešnejších športovcov krajiny s tradíciou už od roku 1959.

Športuj Slovensko

Športuj Slovensko

Olympijský deň plný smiechu s celou rodinou na najväčšom športovisku na Slovensku. S našimi olympionikmi, ktorí nechýbajú na podujatiach vo viacerých mestách, si vyskúšate rôzne športy a zabavíte sa.

SPORT (R)EVOLUTION

SPORT (R)EVOLUTION

konferencia pre odbornú a laickú verejnosť, zameraná na oblasť športu, športového marketingu, legislatívy či financovania.10 diskusných panelov, prednášky a workshopy na 2 pódiách a FunZone.

Srdce pre seniorov

Srdce pre seniorov

Finančná a nefinančná podpora olympionikov, bývalých reprezentantov, trénerov či medzinárodných rozhodcov. Nadácia v spolupráci s Kúpeľmi Dudince každoročne rozdeľuje poukazy na kúpeľnú liečbu. 

Pamätník olympionikov

Pamätník olympionikov

Národný pamätník je venovaný všetkým olympionikom zo Slovenska, ale na tabuľkách na ňom sú uvedené mená zosnulých olympijských medailistov.

Slovenské olympijská a športové múzeum

Múzeum

Slovenské olympijské a športové múzeum prostredníctvom stálych expozícií, statických a interaktívnych výstav sa snažíme dostať olympizmus bližšie k ľuďom a športovým fanúšikom.

Nadácia

Nadácia

Podporujeme športovcov ako aj športovú rodinu od mládežníckeho veku až po seniorov. Našou ambíciou je podporovať rôzne zaujímavé športové aktivity na Slovensku, ktoré rozvíjajú zdravý životného štýl.

SAO

SAO

Poslaním a zameraním činnosti SAO je združovanie olympionikov a ich aktivácia v prospech rozvoja olympizmu, pomoc olympionikom pri začleňovaní sa do občianskeho života, sociálna a zdravotná starostlivosť

Nadácia SOŠV - Individuálna podpora

Individuálna podpora

Podporujeme športovcov ako aj športovú rodinu od mládežníckeho veku až po seniorov. Našou ambíciou je podporovať rôzne zaujímavé športové aktivity na Slovensku, ktoré rozvíjajú zdravý životného štýl.

Rozcvička

Rozcvička

Pohybová aktivita má pozoruhodne priaznivý vplyv na rozvoj kognitívnych funkcií, čím sa stáva mimoriadne dôležitým faktorom v procese učenia sa. Každodenné cvičenia s olympionikmi pred začiatkom vyučovacích hodín.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV