ukazsa2020

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Denný tábor Slovenského olympijského tímu

Denný tábor Slovenského olympijského tímu

Tábor pre deti vo veku od 6 – 15 rokov plný aktivít vedených profesionálnymi športovými trénermi a animátormi na športoviskách olympijského tréningového centra.

Športuj doma

Športuj doma

Zostaňte doma a trénujte s najlepšími slovenskými športovcami. Každý deň na RTVS o 8:45 hod. na Jednotke tréning, ktorý pre vás slovenskí športovci a olympionici pripravia spolu s trénerom D. Hopjakom.

kviz

Olympijský kvíz

Online vedomostný kvíz je určený pre registrovaných užívateľov bez rozdielu veku. Každý mesiac máme pre vás až 30 kvízov po 10 otázkach. Môžete tak kedykoľvek otestovať svoje vedomosti zo športu.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

dameto

Dáme to!

Grantový program Nadácie SOŠV je určený pre športových odborníkov, ktorí sa v čase korona krízy nevzdali a ďalej motivujú seba a aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu a športu.

SPORT (R)EVOLUTION

SPORT (R)EVOLUTION

konferencia pre odbornú a laickú verejnosť, zameraná na oblasť športu, športového marketingu, legislatívy či financovania.10 diskusných panelov, prednášky a workshopy na 2 pódiách a FunZone.

Olympijský deň

Olympijský deň

Je oslavou obnovenia tradície antických olympijských hier. Pre každého človeka na svete je 23. jún príležitosťou stať sa aktívnym, dozvedieť sa viac o olympijských hodnotách.

Športuj Slovensko

Športuj Slovensko

Olympijský deň plný smiechu s celou rodinou na najväčšom športovisku na Slovensku. S našimi olympionikmi, ktorí nechýbajú na podujatiach vo viacerých mestách, si vyskúšate rôzne športy a zabavíte sa.

Športovec roka

Športovec roka

Národná anketa zastrešovaná Klubom športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov o najúspešnejších športovcov krajiny s tradíciou už od roku 1959.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Olympijské festivaly

Olympijský festival

Viacdňové podujatie organizované počas olympijských hier. Je určené pre širokú verejnosť s cieľom umožniť širokej verejnosti si zašportovať, zabaviť a zoznámiť sa s rôznymi športami.

OVEP

Vzdelávací program OVEP

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Dotkni sa hviezd

Dotkni sa hviezd

Audiovizuálne výchovno-vzdelávacie predstavenie „Dotkni sa hviezd“ určené pre žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl.

Olympijská kvapka krvi

Olympijská kvapka krvi

Projekt Nadácie SOŠV s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. V rámci darovania krvi organizuje rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie s olympionikmi.

Vykročte za zdravím

Vykročte za zdravím

Cielom projektu je podieľať sa na spoločenskom živote človeka v rámci pravidelných pohybových aktivít, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich zdravie a správnu motoriku.

Fair play

Fair play v praxi

Zdôrazňovať význam pozitívnych a čestných postojov nielen v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti.

Vedomostné súťaže

Vedomostné súťaže

Každoročné vedomostné a umelecké olympijské súťaže určené pre širokú verejnosť a to nielen pre žiakov a študentov škôl, ale aj pre amatérov a profesionálov.

Expozície a výstavy

Expozície a výstavy

Slovenské olympijské a športové múzeum prostredníctvom stálych expozícií a statických, či interaktívnych výstav sa snažíme dostať olympizmus bližšie k ľuďom a športovým fanúšikom.

Pamätník olympionikov

Pamätník olympionikov

Národný pamätník je venovaný všetkým olympionikom zo Slovenska, ale na tabuľkách na ňom sú uvedené mená zosnulých olympijských medailistov.

Pamätné tabule olympijských medailistov

Pamätné tabule olympijských medailistov

S cieľom vyzdvihnúť úspechy našich olympionikov, SOŠV a olympijské kluby umiestňujú pamätné tabule predovšetkým na základné školy, ktoré naši medailisti navštevovali.

Srdce pre seniorov

Srdce pre seniorov

Nadácia SOŠV v spolupráci s Kúpeľmi Dudince každoročne odmení olympionikov za ich športové výsledky a činnosť v športovom hnutí liečebnými poukazmi v Kúpeľoch Dudince.

Besedy s olympionikmi na školách

Besedy s olympionikmi

Slovenská asociácia olympionikov organizuje na školách besedy s olympionikmi. Olympionici priblížia žiakom svoj životný príbeh, šport a pomáhajú šíriť olympijské hodnoty.

Vzdelávací program Športová diplomacia

Športová diplomacia

Vzdelávací program je určený športovcom, ale aj športovým odborníkom, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností. Program prebieha v spolupráci s ČOV.

Olympijská solidarita

Olympijská solidarita

Projekt MOV na podporu športovcov formou štipendií, rozvoj štruktúr národných olympijských výborov, športu pre všetkých, kultúry, vzdelávania a budovania olympijského dedičstva...

Medzinárodný olympijský tábor mládeže

Medzinárodný olympijský tábor mládeže

je určený pre žiakov základných škôl s účasťou slovenských olympionikov a bohatým sprievodným programom.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri