OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Ukáž sa!

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Olympijský deň

Olympijský deň

Je oslavou obnovenia tradície antických olympijských hier. Pre každého človeka na svete je 23. jún príležitosťou stať sa aktívnym, dozvedieť sa viac o olympijských hodnotách.

Udržateľný šport

Udržateľný šport

Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Šport 2030

Šport 2030

Analýza súčasného stavu športu na Slovensku zo širšieho hľadiska, nielen profesionálneho, ale aj amatérskeho, s cieľom identifikovať problémy športu a nastaviť východiská pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

banner

Sieň slávy

Dlhodobý projekt Siene slávy olympionikov zo Slovenska zahŕňa predstavenie veľkej množiny významných športovcov zo Slovenska, ktorí sa výrazne presadili na OH či ZOH.

Farebný beh

Farebný beh

Ste pripravení na beh, aký ste ešte nezažili? Päť farieb olympijských kruhov, päť kilometrov a 1 000 fanúšikov pohybu! My sme #pripraveninatokio, vy na doobedie plné farieb a športu.

Kolekcia Tokio 2020

Kolekcia Tokio 2020

Spolu s našimi športovcami vám predstavujeme kolekciu oblečenia slovenskej výpravy na OH v Tokiu! Prezradíme vám, ako vznikala i to, ako ňou celému svetu ukážeme kúsok zo slovenskej ľudovej tvorby.

Krokuj Slovenslo

Krokuj Slovenslo

Zapoj sa a urob niečo pre svoje zdravie! Olympijské hry v Tokiu sa blížia a kým Slovenský olympijský tím robí kroky k najlepším športovým výkonom, my budeme spoločne robiť kroky pre vlastné zdravie.

Program športovej žurnalistiky

Program športovej žurnalistiky

Pre študentov vysokých škôl, ktorí svoju kariéru vidia v športovej žurnalistike, je tu stáž, v ktorej sa budú učiť od jedných z najlepších športových novinárov na Slovensku!

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

je iniciatívou spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji v oblasti športu a cestovného ruchu.

Olympijská kvapka krvi

Olympijská kvapka krvi

Projekt Nadácie SOŠV s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. V rámci darovania krvi organizuje rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie s olympionikmi.

Pamätné tabule olympijských medailistov

Pamätné tabule olympijských medailistov

S cieľom vyzdvihnúť úspechy našich olympionikov, SOŠV a olympijské kluby umiestňujú pamätné tabule predovšetkým na základné školy, ktoré naši medailisti navštevovali.

kviz

Olympijský kvíz

Online vedomostný kvíz je určený pre registrovaných užívateľov bez rozdielu veku. Každý mesiac máme pre vás až 30 kvízov po 10 otázkach. Môžete tak kedykoľvek otestovať svoje vedomosti zo športu.

Športuj doma

Športuj doma

Zostaňte doma a trénujte s najlepšími slovenskými športovcami. Každý deň na RTVS o 8:45 hod. na Jednotke tréning, ktorý pre vás slovenskí športovci a olympionici pripravia spolu s trénerom D. Hopjakom.

Duálna kariéra športovca

Duálna kariéra športovca

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Fair play

Fair play

Zdôrazňovať význam pozitívnych a čestných postojov nielen v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti.

Vykročte za zdravím

Vykročte za zdravím

Cielom projektu je podieľať sa na spoločenskom živote človeka v rámci pravidelných pohybových aktivít, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich zdravie a správnu motoriku.

Olympijské festivaly

Olympijský festival

Viacdňové podujatie organizované počas olympijských hier. Je určené pre širokú verejnosť s cieľom umožniť širokej verejnosti si zašportovať, zabaviť a zoznámiť sa s rôznymi športami.

Športovec roka

Športovec roka

Národná anketa zastrešovaná Klubom športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov o najúspešnejších športovcov krajiny s tradíciou už od roku 1959.

dameto

Dáme to!

Grantový program Nadácie SOŠV je určený pre športových odborníkov, ktorí sa v čase korona krízy nevzdali a ďalej motivujú seba a aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu a športu.

Športuj Slovensko

Športuj Slovensko

Olympijský deň plný smiechu s celou rodinou na najväčšom športovisku na Slovensku. S našimi olympionikmi, ktorí nechýbajú na podujatiach vo viacerých mestách, si vyskúšate rôzne športy a zabavíte sa.

SPORT (R)EVOLUTION

SPORT (R)EVOLUTION

konferencia pre odbornú a laickú verejnosť, zameraná na oblasť športu, športového marketingu, legislatívy či financovania.10 diskusných panelov, prednášky a workshopy na 2 pódiách a FunZone.

Srdce pre seniorov

Srdce pre seniorov

Nadácia SOŠV v spolupráci s Kúpeľmi Dudince každoročne odmení olympionikov za ich športové výsledky a činnosť v športovom hnutí liečebnými poukazmi v Kúpeľoch Dudince.

Expozície a výstavy

Expozície a výstavy

Slovenské olympijské a športové múzeum prostredníctvom stálych expozícií a statických, či interaktívnych výstav sa snažíme dostať olympizmus bližšie k ľuďom a športovým fanúšikom.

Vedomostné súťaže

Vedomostné súťaže

Každoročné vedomostné a umelecké olympijské súťaže určené pre širokú verejnosť a to nielen pre žiakov a študentov škôl, ale aj pre amatérov a profesionálov.

Pamätník olympionikov

Pamätník olympionikov

Národný pamätník je venovaný všetkým olympionikom zo Slovenska, ale na tabuľkách na ňom sú uvedené mená zosnulých olympijských medailistov.

Nadácia

Nadácia

Podporujeme športovcov ako aj športovú rodinu od mládežníckeho veku až po seniorov. Našou ambíciou je podporovať rôzne zaujímavé športové aktivity na Slovensku, ktoré rozvíjajú zdravý životného štýl.

SAO

SAO

Poslaním a zameraním činnosti SAO je združovanie olympionikov a ich aktivácia v prospech rozvoja olympizmu, pomoc olympionikom pri začleňovaní sa do občianskeho života, sociálna a zdravotná starostlivosť

Nadácia SOŠV - Individuálna podpora

Individuálna podpora

Podporujeme športovcov ako aj športovú rodinu od mládežníckeho veku až po seniorov. Našou ambíciou je podporovať rôzne zaujímavé športové aktivity na Slovensku, ktoré rozvíjajú zdravý životného štýl.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri