Klub Fair play

Predseda
Katarína Ráczová
národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play
Členovia
Janka Stašová
Tatiana Švecová
Eva Lysičanová
Andrea Ristová
Kalokagatia o. z.
Samuel Roško
Slovenský paralympijský výbor
Peter Buček
Klub športových redaktorov
Miroslav Tomášik
Klub športových redaktorov
Zuzana Wisterová
Klub športových redaktorov
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri