Klub Fair play

Predseda
Katarína Ráczová
národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play, členka VV EFPM, olympionička v šerme
Členovia
Janka Stašová
olympionička v hádzanej
Tatiana Švecová
riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach, zástupkyňa Združenia olympijských klubov SR
Evy Lysičanová
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Andrea Ristová
Kalokagatia o. z.
Samuel Roško
Slovenský paralympijský výbor
Peter Buček
Klub športových redaktorov
Miroslav Tomášik
Klub športových redaktorov
Zuzana Wisterová
Klub športových redaktorov
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri