Klub Fair play SOŠV

Predseda
Katarína Ráczová
národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play
Členovia
Janka Stašová
podpredsedníčka, olympionička v hádzanej
Tatiana Švecová
zástupkyňa ZOK SR, riaditeľka ŠG v Košiciach
Eva Lysičanová
Andrea Ristová
Kalokagatia o. z.
Samuel Roško
Slovenský paralympijský výbor
Peter Buček
Klub športových redaktorov
Zuzana Wisterová
Klub športových redaktorov
Tajomník
Igor Kováč
Oddelenie olympizmu SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia