Komisia na tvorbu zbierok

Predseda
Vladimír Turčan
Slovenské národné múzeum Bratislava
Členovia
Gábor Asványi
výkonný riaditeľ SOŠV
Magdaléna Bekessová
Podtatranské múzeum Poprad
Ľuboš Kačírek
riaditeľ Dopravného múzea STM, pedagóg Katedra etnológie a muzeológie FiFUK Bratislava
Elena Kurincová
historička Múzea mesta Bratislava
Tajomník
Viliam Karácsony
SOŠM
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV