Komisia pre rozvoj športu

V rámci komisie pre rozvoj športu pôsobia nasledujúce pracovné skupiny:

  1. Pracovná skupina pre financovanie športu
  2. Pracovná skupina pre vrcholový šport
  3. Pracovná skupina pre mládežnícky šport
  4. Pracovná skupina pre šport pre všetkých
  5. Pracovná skupina pre športové aktivity SOŠV
Predseda
Peter Korčok
viceprezident SOŠV pre športy
Členovia
Miroslav Šatan
viceprezident SOŠV, zimné športy, prezident SZĽH
Marek Rojko
kolektívne športy, prezident SVF
Daniel Líška
neolympijské športy, prezident SZK
Matej Tóth
vrcholový šport a rezortné strediská a zároveň predseda pracovnej skupiny, riaditeľ VŠC Dukla
Juraj Minčík
riaditeľ ŠCP
Vladimír Baluška
riaditeľ NŠC
Ivan Šulek
SPF
Jaroslav Holeša
prezident SZH
Jozef Gönci
SSZ, člen VV SOŠV
Roman Buček
športový riaditeľ SOŠV
Anastasia Kuzminová
členka VV SOŠV
Zuzana Rehák Štefečeková
predsedníčka komisie športovcov SOŠV
Marián Vanderka
dekan FTVŠ UK
Boris Bergendi
generálny manažér sekcie hladkých vôd, Slovenská kanoistika
člen komisie pre oblasť školského športu a mládežníckeho športu
člen komisie pre oblasť financovania športu
Tajomník
Patrik HRBEK
právnik
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV