Ocenenia a vyznamenania

Výročné ocenenia SOŠV

Výročné trofeje SOŠV sa udeľujú vždy za predošlý rok s platnosťou od roku 2003, Trofej SOŠV od roku 2002. Cena Vladimíra Černušáka sa predtým volala Cena za olympijskú výchovu. Cena Jána Popluhára mala v minulosti názvy Cena fair play predsedu SOŠV, resp. Cena fair play SOŠV a v rokoch 2005 – 2009 Cena Radovana Kaufmana. Ostatné ceny nesú súčasný názov od roku 2005. Od roku 2010 sú okrem Ceny Jána Popluhára v platnosti ako nové ocenenia Cena Jána Mráza a cena Olympijský klub roka, od roku 2011 Cena Pavla Demitru. Za rok 2004 SOŠV žiadne výročné ceny neudelil.

Vyznamenia SOŠV

Podľa novej smernice SOŠV počnúc rokom 2011 dostávajú Zlaté, Strieborné a Bronzové kruhy SOŠV už len výlučne olympijskí medailisti – podľa toho, akú medailu získajú. Prax v minulosti bola odlišná. Na ocenenie ďalších úspešných olympionikov, ktorí však medailu na OH/ZOH nezískali, slúži od roku 2011 nové vyznamenanie Medaila SOŠV. Ďalšie významné osobnosti slovenského športu a olympijského hnutia (tréneri, funkcionári, rozhodcovia, lekári, novinári, atď.) môžu po novom získať Zlatý, Strieborný alebo Bronzový odznak SOŠV. Osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu, udeľuje SOŠV od roku 2011 Medailu SOŠV.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV