Viera Bebčáková

Ocenenia
Typ ocenenia
Rok
2006
Typ ocenenia
Rok
2015
Typ ocenenia
Rok
2013
Poznámka
Špor ako škola života, 150 rokov Pierra de Coubertin.
Rok
2010
Rok
2007
Rok
2010
Poznámka
za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
Rok
2006
Poznámka
olympijská výchova, basketbal
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV