Ocenenia a vyznamenania

Výročné ocenenia SOŠV

Výročné trofeje SOŠV sa udeľujú vždy za predošlý rok s platnosťou od roku 2003, Trofej SOŠV od roku 2002. Cena Vladimíra Černušáka sa predtým volala Cena za olympijskú výchovu. Cena Jána Popluhára mala v minulosti názvy Cena fair play predsedu SOŠV, resp. Cena fair play SOŠV a v rokoch 2005 – 2009 Cena Radovana Kaufmana. Ostatné ceny nesú súčasný názov od roku 2005. Od roku 2010 sú okrem Ceny Jána Popluhára v platnosti ako nové ocenenia Cena Jána Mráza a cena Olympijský klub roka, od roku 2011 Cena Pavla Demitru. Za rok 2004 SOŠV žiadne výročné ceny neudelil.

Vyznamenia SOŠV

Podľa novej smernice SOŠV počnúc rokom 2011 dostávajú Zlaté, Strieborné a Bronzové kruhy SOŠV už len výlučne olympijskí medailisti – podľa toho, akú medailu získajú. Prax v minulosti bola odlišná. Na ocenenie ďalších úspešných olympionikov, ktorí však medailu na OH/ZOH nezískali, slúži od roku 2011 nové vyznamenanie Medaila SOŠV. Ďalšie významné osobnosti slovenského športu a olympijského hnutia (tréneri, funkcionári, rozhodcovia, lekári, novinári, atď.) môžu po novom získať Zlatý, Strieborný alebo Bronzový odznak SOŠV. Osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu, udeľuje SOŠV od roku 2011 Medailu SOŠV.

Rok Typ ocenenia Nositeľ Poznámka
2018 Diplom Klubu fair play SOŠV Marek Čiliak za príkladný čin v duchu fair play
2018 Bronzový odznak SOŠV Eduard Čordáš
2018 Diplom Klubu fair play SOŠV Ľudmila Dratvová Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
2018 Cena Klubu fair play SOŠV Jozef Dučák za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2018 Diplom Klubu fair play SOŠV Peter Frühauf za príkladný čin v duchu fair play
2018 Cena Ondreja Nepelu Viktor Gažík
2018 Bronzový odznak SOŠV Ján Godál
2018 Cena Mira Prochádzku Ján Grexa
2018 Bronzový odznak SOŠV Anton Hamran
2018 Bronzový odznak SOŠV Vladimír Hnáth
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri