Cena Jána Zacharu

Cena Jána Zacharu sa každoročne udeľuje trénerovi mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV