Čestný diplom CIFP

Druhý stupeň ocenenia Medzinárodného výboru fair play UNESCO – CIFP.

Nositelia ocenenia
Rok Nositeľ Poznámka
2010 Lukáš Csӧlley za príkladný čin
2010 Nikola Višňová za príkladný čin
2006 Tomáš Pitoňák za príkladný čin
2000 Milan Kriššák za príkladný čin
1998 Alexander Inczédi za príkladný čin
1997 Michal Kunic za príkladný čin
1995 Věra Čamborová za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
1994 Jozef Vengloš za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
1993 Zuzana Poliačková za príkladný čin
1992 Katarína Lokšová-Ráczová OLY za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV