ČO JE SAO?

Slovenská asociácia olympionikov (SAO) je združením športovcov – účastníkov olympijských hier s pôsobnosťou na celom území SR. Je členom SOŠV a členom Svetovej asociácie olympionikov WOA. Poslaním a zameraním činnosti SAO je združovanie olympionikov a ich aktivácia v prospech rozvoja olympizmu, pomoc olympionikom pri začleňovaní sa do občianskeho života, sociálna a zdravotná starostlivosť, podporovanie olympijskej reprezentácie, organizovanie propagačných, osvetových, vzdelávacích, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí s osobitným zameraním a aktívna spolupráca SAO s Olympijskými klubmi SR.

predsedníctvo benefity chcem sa stať sa členom kontakt

BENEFITY PRE ČLENOV

Všetci členovia Slovenskej asociácie olympionikov majú vďaka WOA možnosť používať titul OLY, využívať emailové konto na doméne olympians.com, alebo čerpať benefity v podobe zliav v zariadeniach partnerov SOŠV.

oly
TITUL OLY
WORLD OLYMPIANS ASSOCIATION

zistiť viac

email
@OLYMPIANS
WORLD OLYMPIANS ASSOCIATION

zistiť viac

benefity
ZĽAVY A ĎAĽŠIE
BENEFITY OD
PARTNEROV SOŠV

zistiť viac

 

 

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE OLYMPIONIKOV

Vyplňte jednoduchý formulár a čerpajte benefity vyplývajúce z Vášho členstva v Slovenskej asociácii olympionikov. 

Chcem sa prihlásiť

knihy

Máte otázku? Opýtajte sa!
Generálny sekretár SAO
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque