Dana Velďáková OLY

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Atletika trojskok S
Londýn 2012
Slovensko
Atletika trojskok 12
Rio de Janeiro 2016
Slovensko
Atletika trojskok 17
Peking 2008
Slovensko
Atletika trojskok kvalifikácia