Šport a olympizmus
14 min. čítania

Komuniké z utorňajšieho 12. Olympijského samitu v Lausanne

pp, olympics.com
Foto
Olympics.com/MOV/Greg Martin

Na pozvanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa v utorok 5. decembra stretli poprední predstavitelia olympijského hnutia na 12. olympijskom samite, ktorý sa konal v Olympijskom dome vo švajčiarskom Lausanne. Olympijský samit nedal definitívnu odpoveď na otázku o účasti športovcov z Ruska a Bieloruska pod neutrálnym statusom na olympijských hrách v Paríži.

Olympijskému samitu predsedal prezident MOV Thomas Bach. Stretnutie bolo súčasťou prebiehajúceho dialógu a konzultácií o dôležitých témach pre budúcnosť olympijského hnutia. Na samite sa zúčastnili okrem Thomasa Bacha aj viceprezidenti MOV John Coates, Ser Miang Ng a Juan Antonio Samaranch, predsedníčka komisie športovcov Emma Terhová, prezidenti Federácie letných olympijských športov Nenad Lalovič, Medzinárodnej gymnastickej federácie Morinari Watanabe, Medzinárodnej lyžiarskej federácie Johan Eliasch, Medzinárodnej federácie ľadového hokeja Luc Tardif, Medzinárodnej korčuliarskej únie Kim Jae-joul, Svetového plávania Husain Al-Musallam, Svetovej atletiky Sebastian Coe, šéfovia národných olympijských výborov Číny a USA Kchao Či-tan a Gene Sykes, najvyšší predstavitelia Asociácie národných olympijských výborov Robin Mitchell, Asociácie federácií letných olympijských športov Francesco Ricci Bitti, Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons, Federácie zimných olympijských športov Ivo Ferriani, Asociácie afrických olympijských výborov Mustapha Berraf, Európskych olympijských výborov Spyros Capralos, Panam Sports Neven Ilic a ďalších sedem hostí. Na záver Olympijského samitu prijali komuniké.

12. Olympijský samit - komuniké

Mierová misia

1. Účastníci samitu privítali rezolúciu Organizácie Spojených národov (OSN) A/RES/78/10: „Budovanie mierového a lepšieho sveta prostredníctvom športu a olympijského ideálu“. Počas diskusie o tejto rezolúcii ruská vláda ostro zaútočila na stanovisko olympijského hnutia týkajúce sa obmedzení pre športovcov s ruským alebo bieloruským pasom. Po rozprave bola rezolúcia schválená drvivou väčšinou 118 členských štátov, pričom len dve krajiny sa zdržali hlasovania (Ruská federácia a Sýrska arabská republika) a žiadna nehlasovala proti. V uznesení sa zdôrazňuje, že olympijské a paralympijské hry budú „zjednocujúcou udalosťou a významnou príležitosťou na využitie sily športu na podporu atmosféry mieru, rozvoja, odolnosti, tolerancie a porozumenia, prístupnosti a začlenenia“. Účastníci olympijského samitu vyjadrili vďaku všetkým členským štátom, ktoré podporili toto uznesenie.

2. Všetci účastníci upozornili na veľmi zložitú geopolitickú situáciu vo svete, v ktorej prebieha príliš veľa vojen a konfliktov. Spoločne vyjadrili svoje veľmi silné pocity s nevinnými obeťami násilia a ich rodinami. Jasne vyjadrili svoju nádej na mierové riešenia. Zopakovali výzvu olympijského hnutia adresovanú všetkým politickým lídrom vo svete, aby „dali mieru šancu“.

Olympijské a paralympijské hry Paríž 2024

3. Všetci účastníci vyjadrili presvedčenie, že olympijské a paralympijské hry Paríž 2024 budú symbolom mieru a jednoty a zjednotia miliardy ľudí na celom svete za spoločnou víziou mierového súťaženia.

4. Olympijské a paralympijské hry Paríž 2024 budú prvými v novej ére a od začiatku až do konca sa budú konať plne v súlade s Olympijskou agendou 2020. Budú mladšie, inkluzívnejšie, mestskejšie a udržateľnejšie.

5. Olympijské a paralympijské hry Paríž 2024 budú prvými olympijskými hrami s úplnou rodovou paritou. Účastníci privítali skutočnosť, že MOV v spolupráci s medzinárodnými federáciami zmenil kvalifikačné kvóty a športový program, čoho výsledkom je rovnomerné rozdelenie kvótových miest: 50 % pre ženy a 50 % pre mužov.

6. Olympijské a paralympijské hry Paríž 2024 budú udržateľnejšie. Cieľom je znížiť emisie uhlíka o polovicu v porovnaní s priemerom olympijských a paralympijských hier Londýn 2012 a Rio 2016. To by znamenalo, že cieľ stanovený Parížskou klimatickou dohodou na rok 2030 by sa dosiahol o šesť rokov skôr. Olympijské a paralympijské hry budú na 100 % poháňané obnoviteľnou energiou. Deväťdesiatpäť percent športovísk už existujú alebo budú dočasné.

7. Olympijský samit uvítal skutočnosť, že v rezolúcii OSN o olympijskom prímerí A/RES/78/10 pre olympijské a paralympijské hry Paríž 2024 sa veľmi jasne uvádza, že „víta všetky delegácie športovcov národných olympijských a paralympijských výborov a olympijské a paralympijské tímy utečencov, ktoré Medzinárodný olympijský výbor a Medzinárodný paralympijský výbor prijali na účasť na hrách“. Okrem toho táto rezolúcia podporuje autonómiu športu a politickú neutralitu MOV, ako je zakotvené v Olympijskej charte.

8. Zástupcovia medzinárodných federácií letných športov na samite informovali, že na základe veľmi prísnych odporúčaní MOV sa individuálni neutrálni športovci s ruským alebo bieloruským pasom zúčastnili na veľkom počte podujatí, pričom rešpektovali tieto prísne podmienky, a tieto podujatia boli zväčša bez incidentov, až na jednu významnú výnimku.

9. Na samite odzneli informácie, že MOV napriek pozastaveniu činnosti Ruského olympijského výboru (ROV) nezmenil svoje odporúčania týkajúce sa štartov individuálnych neutrálnych športovcov (INŠ) v prípade splnenia prísnych podmienok. Zdôraznilo sa, že takáto ochrana práv individuálnych športovcov zúčastňovať sa na súťažiach napriek pozastaveniu činnosti ich národného olympijského výboru (NOV) je osvedčenou praxou, ktorá rešpektuje ľudské práva a ktorá sa uplatňovala vo viacerých prípadoch počas minulých olympijských hier. ROV má pozastavenú činnosť z dôvodu jeho jednostranného rozhodnutia začleniť ako svojich členov regionálne športové organizácie pod právomocou NOV Ukrajiny, čo je porušením Olympijskej charty, pretože sa tým porušuje územná celistvosť NOV Ukrajiny.

10. Ďalej uvítali prísne podmienky, ktoré oznámil Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) pre svetový parašport, ktoré sú v súlade s podmienkami načrtnutými MOV.

11. Zástupcovia medzinárodných federácií letných športov požiadali MOV, aby vyhlásil za oprávnené na účasť na OH Paríž 2024 tých INŠ, ktorí sa kvalifikovali alebo kvalifikujú na športovisku. Ďalej požiadali o čo najskoršie rozhodnutie, ktoré by vnieslo jasno do celého postupu ich olympijskej kvalifikácie.

12. Zástupcovia kontinentálnych asociácií národných olympijských výborov a prezident ANOV podporili túto žiadosť v záujme národných olympijských výborov a ich športovcov.

13. Predsedníčka komisie športovcov MOV ocenila žiadosť medzinárodných federácií letných športov a národných olympijských výborov. Informovala samit, že celosvetovo prevláda názor veľkej väčšiny športovcov, že športovci by nemali byť trestaní za konanie svojich vlád. Zdôraznila tiež, že prísne podmienky, ktoré boli zavedené v kvalifikačnom procese, sa musia zachovať a dôsledne uplatňovať vo všetkých olympijských športoch, v ktorých sa môžu zúčastniť INŠ. Na záver uviedla, že športovci by uvítali jasnú odpoveď na otázku, či budú môcť INŠ súťažiť v Paríži a za akých podmienok, keďže olympijské hry Paríž 2024 sa rýchlo blížia.

14. Na základe uvedených žiadostí MOV potvrdil, že účasť INŠ na olympijských hrách sa môže uskutočniť len za existujúcich prísnych podmienok. Kvalifikačný systém vypracovaný príslušnými medzinárodnými federáciami ani počet pridelených kvótových miest pre daný šport sa pre INŠ s ruským alebo bieloruským pasom nezmení. Budú musieť spĺňať všetky kvalifikačné kritériá platné pre každého olympijského športovca.

15. Účastníci opätovne potvrdili pokračujúcu solidaritu s ukrajinskými športovcami a ukrajinskou olympijskou komunitou a ich podporu zo strany celého olympijského hnutia.

Antidopingové stránky

16. Po aktuálnych informáciách predsedu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a predsedníčky Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) všetci účastníci vyjadrili plnú dôveru v program testovania pred olympijskými hrami a zdôraznili význam spolupráce všetkých subjektov zapojených do oblasti čistého športu.  WADA vyzvala všetky antidopingové organizácie a medzinárodné federácie, aby posilnili implementáciu biologického pasu.

17. Na samite sa uvítalo smerovanie antidopingového programu ITA pred olympijskými hrami, ktorý sa zameriava na športy a krajiny s najvyšším rizikom a na športovcov, ktorí sa pravdepodobne kvalifikujú na olympijské hry v Paríži 2024.

18. Zdôraznilo sa, že dopingové kontroly v Rusku pokračujú. Tento rok bolo odobratých viac ako 10 500 vzoriek od ruských športovcov v súťažiach aj mimo nich, a to napriek mimoriadne obmedzenému počtu INŠ, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných súťažiach. To znamená, že Rusko zostáva medzi desiatimi najčastejšie testovanými krajinami. Okrem toho bolo uvedené, že ITA v roku 2023 vykonala výrazne viac ako 400 mimosúťažných testov športovcov s ruskou štátnou príslušnosťou. Vzorky krvi aj moču sa prepravujú s prísnym kontrolným reťazcom do viacerých laboratórií mimo krajiny. Na všetky nepriaznivé analytické nálezy sa reaguje a monitoruje ich WADA.

19. Na samite sa uvítala skutočnosť, že ITA spustila svoj program opätovnej analýzy vzoriek odobratých na olympijských hrách v Riu de Janeiro v roku 2016, ktorý sa zameriava na všetkých športovcov, ktorí sa pravdepodobne zúčastnia na olympijských hrách v Paríži. Je to možné vďaka iniciatíve MOV, ktorá sa týka uchovávania vzoriek z olympijských hier a financovania opätovných analýz.

Politizácia športu

20. Účastníci samitu konštatovali, že rezolúcia OSN o prímerí (A/RES/78/10) podporuje „nezávislosť a autonómiu športu, ako aj poslanie Medzinárodného olympijského výboru pri vedení olympijského hnutia a Medzinárodného paralympijského výboru pri vedení paralympijského hnutia, a uznala zjednocujúci a zmierovací charakter olympijských hier a významných medzinárodných športových podujatí, ako aj to, že tieto podujatia sa organizujú v duchu mieru, vzájomného porozumenia, priateľstva, tolerancie a neprípustnosti akejkoľvek diskriminácie.“

21. V rozpore s touto rezolúciou má ruská vláda na základe dekrétu prezidenta Ruskej federácie v úmysle organizovať v Rusku jasne politicky motivované športové podujatia.

22. WADA vyjadrila dôrazný nesúhlas s takýmito podujatiami z hľadiska boja proti dopingu. Prezident WADA zdôraznil, že by bolo v rozpore s duchom Svetového antidopingového kódexu, keby sa takéto podujatie konalo v krajine, ktorá ho nedodržiava. Jedným z dôsledkov, snáh WADA je, aby nebolo možné prideliť Rusku žiadne významné podujatia. Okrem toho by takéto podujatia organizovala tá istá ruská vláda, ktorá bola zapletená do systémového dopingového programu na zimných olympijských hrách v Soči 2014 a neskôr aj do manipulácie s antidopingovými údajmi. Za týchto okolností by športovci nemohli mať dôveru v bezpečnú a spravodlivú súťaž.

23. Predsedníčka komisie športovcov MOV dôrazne podporila stanovisko WADA. Okrem toho na samite odznela informácia, že športovci by boli veľmi znepokojení, keby boli nútení k účasti na takýchto politicky motivovaných športových podujatiach, čím by sa stali súčasťou politickej propagandistickej kampane.

24. Asociácia medzinárodných federácií letných olympijských hier (ASOIF) a zimné olympijské federácie (WOF) opätovne potvrdili svoje odporúčania medzinárodným federáciám, aby sa žiadnym spôsobom nezúčastňovali na takýchto politicky motivovaných športových podujatiach. Potvrdili, že každá medzinárodná federácia by mala odmietnuť uvažovať o zaradení takýchto podujatí do svojho medzinárodného športového kalendára a nemala by uznávať výsledky dosiahnuté športovcami na týchto podujatiach.

25. Prezident ANOV a zástupcovia kontinentálnych asociácií národných olympijských výborov vyhlásili, že ich organizácie v žiadnom prípade nepodporia účasť športovcov na takýchto podujatiach.

Zimné olympijské hry Milano Cortina 2026

26. Účastníci samitu boli informovaní, že organizačný výbor Miláno Cortina 2026 sa chystá dokončiť všetky organizačné plány. Vyvíjali sa v súlade s odporúčaniami MOV, pokiaľ ide o tobogány. MOV očakáva, že už čoskoro padne konečné rozhodnutie o mieste organizovania súťaží v boboch, sánkovaní a v skeletone v už existujúcom plne funkčnom ľadovom tobogáne mimo Talianska.

27. MOV opätovne potvrdil, že schváli len také miesto, ktoré sa nachádza v krajine, ktorá zaručuje dodržiavanie zmluvy s hostiteľským mestom, najmä pokiaľ ide o voľný prístup na olympijské hry pre všetkých účastníkov akreditovaných MOV.

28. Hoci všetky zimné medzinárodné federácie vzali na vedomie a uvítali zvýšenú angažovanosť organizačného výboru, zástupcovia medzinárodných federácií ľadových športov informovali samit, že budú naďalej pozorne sledovať vývoj v súvislosti s miestami konania ich súťaží.

Budúce hry

29. Predsedníčka komisie pre optimalizáciu hier informovala samit, že členmi komisie sú vedúci predstavitelia všetkých zainteresovaných strán; to znamená organizačné výbory, koordinačné komisie, MPV, ASOIF, WOF, ANOV, športovci a celý rad komisií MOV. Jej mandátom je formovať budúcnosť olympijských a paralympijských hier, zlepšiť zážitky športovcov a zabezpečiť jedinečnosť olympijských a paralympijských hier v neustále sa meniacom prostredí. V rámci tohto mandátu skupina pre optimalizáciu hier identifikovala 40 opatrení pre olympijské a paralympijské hry Paríž 2024, ktoré budú prínosom pre všetky zainteresované strany.

E-športy

30. Na olympijskom samite odznela informácia, že komisia MOV pre e-športy skúma vytvorenie olympijských e-športových hier MOV. Táto komisia zahŕňa zainteresované strany olympijského hnutia, ako aj vydavateľov hier, tímy a ďalších odborníkov na e-šport.

31. Predseda komisie MOV pre e-šport informoval samit, že projekt „olympijských e-športových hier" bol pozitívne prijatý a s nadšením zo strany rôznych zástupcov komunity e-športu. Opätovne potvrdil, že takéto „olympijské e-športové hry“ sa budú riadiť olympijskými hodnotami. To znamená, že do úvahy sa budú brať len elektronické hry, ktoré sú v súlade s olympijskými hodnotami. Okrem toho by MOV ako prvých partnerov vybral medzinárodné federácie, ktoré sa už zaoberajú elektronickou verziou svojho športu. MOV sa bude usilovať aj o rodovú rovnosť v e-športe, ako aj o začlenenie osôb so zdravotným postihnutím.

32. Na samite sa konštatovalo, že „olympijské hry v e-športe“ by vzhľadom na ich povahu musel MOV organizovať v rámci novej štruktúry, odlišnej od tradičnej štruktúry olympijských hier.

Digitálne zapojenie

33. Účastníci summitu sa dozvedeli, že počet používateľov stránky Olympics.com vzrástol v októbri 2023 na 18 miliónov, čo túto platformu radí medzi popredné digitálne športové služby. Sociálne médiá @Olympics na všetkých platformách dosiahli počas októbra 640 miliónov interakcií.

34. Účastníci samitu sa dozvedeli, že pokiaľ ide o propagáciu podujatí olympijskej kvalifikácie v Paríži 2024 zo strany MOV, olympijská kvalifikačná sezóna organizovaná od júna 2022 dosiahla viac ako jednu miliardu zapojení v rámci olympijských sociálnych kanálov. To zahŕňa viac ako 400 kvalifikačných podujatí. Hashtag @Olympics na sociálnych sieťach výrazne posilnil povedomie o týchto podujatiach organizovaných medzinárodnými federáciami, v niektorých prípadoch až o 50 %.

35. Na summite odzneli aj informácie o kampani „Hýb sa“, ktorá je globálnou iniciatívou MOV v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) s cieľom inšpirovať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu. V spolupráci so známymi olympionikmi a športovcami sa na Olympijskom dni 2023 zapojilo do fyzickej aktivity viac ako 15 miliónov ľudí. Druhá časť kampane, výzva Let's Move Street Challenge, vygenerovala 91 miliónov zapojení do sociálnych médií na všetkých sociálnych sieťach @olympics. Zamerala sa na to, aby sa ľudia hýbali v športoch BMX, skejtbording a breaking.

Ochrana športovcov

36. MOV informoval samit o tom, že pre zabezpečenie športovcov bol vyvinutý nový a decentralizovaný model. O takýto model pre celé olympijské hnutie požiadala ASOIF.

37. Tento nový model ochrany športovcov predstavuje prístup zdola nahor a zdôrazňuje potrebu riešiť túto veľmi citlivú a veľmi zložitú sociálnu otázku na miestnej úrovni. Zabezpečuje, aby sa pozornosť a zdroje nasmerovali tam, kde sú najviac potrebné. Nový model sa tak zameriava na skúsenosti športovcov. Každé centrum pomôže športovcom získať prístup k nestrannej podpore a poradenstvu, pričom bude vychádzať z existujúcich sietí a služieb. Prvé pilotné strediská budú zriadené v južnej Afrike a na tichomorských ostrovoch.

38. V tomto novom modeli ochrany sa uznáva a zdôrazňuje, že za ochranu sú zodpovedné športové organizácie aj vlády, pričom obe majú odlišné, ale vzájomne sa dopĺňajúce úlohy. Obťažovanie a zneužívanie možno riešiť len v spolupráci medzi športovými organizáciami a vládami a zabezpečením toho, aby sa hlasy športovcov podieľali na formovaní štruktúr, ktoré sa ich snažia podporovať.

39. Samit uvítal sumu vo výške 10 miliónov dolárov na olympijské hry, ktorý MOV poskytol na posilnenie ochrany na miestnej úrovni.

40. Vysoko bol ocenený certifikačný program MOV Safeguarding Officer in Sport. Do olympijských hier v Paríži 2024 bude po sedemmesačnom programe odbornej prípravy certifikovaných viac ako 250 bezpečnostných pracovníkov z 84 krajín.

Tagy
Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV