Športové aktuality
2 min. čítania

Hlavná kontrolórka športu: Zákon o športe vytvoril tlak na zvýšenie kvality

Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Bratislava 9. apríla (TASR) – Aplikácia zákona o športe utvorila tlak na zvýšenie kvality a profesionalizáciu vnútorných procesov v športovej obci, výsledkom ktorých je transparentné a účinné použitie verejných prostriedkov. Uviedla to hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová na margo Správy o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2018. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Medzi jeho hlavné priority činnosti vlani patrila implementácia zákona o športe so zameraním na kontrolu výročných správ športových organizácií a organizáciu školení pre kontrolórov športu.

Kontrolnou činnosťou využívania verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť sa identifikovalo porušenie vo výške 33.859 eur, ktoré boli vrátené do štátneho rozpočtu. "Stanovy boli kontrolované deviatim národným športových zväzom. V prípade Slovenského zápasníckeho zväzu bolo odobraté osvedčenie o uznaní za národný športový zväz z dôvodu nevykonania nápravných opatrení na obdobie od 19. marca 2018 do 4. júna 2018," uviedol rezort školstva.

Na základe plošnej kontroly bolo skontrolovaných 74 výročných správ za rok 2016 a 2017, a to u 42 športových organizácií. "V 43 výročných správach bol identifikovaný nedostatok v nedodržanom rozsahu povinných údajov a v nedodržaní zákonných lehôt," priblížilo ministerstvo školstva.

Na základe podnetov od osôb s príslušnosťou k športovej organizácii bolo vykonaných deväť kontrol, ktorých predmetom bola kontrola dodržania interných predpisov organizácií a zákona o športe. Deväť podaní bolo postúpených kontrolórom národných športových zväzov. Počas roka 2018 bolo uskutočnených šesť skúšok odbornej spôsobilosti kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií, k 31. decembru 2018 kontrolórov s preukázanou odbornosťou vykonaním skúšky bolo 55. Správu vzala vláda uplynulú stredu (3. 4.) na vedomie.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV