Aktuality

SOV otvára náruč ďalším zväzom, na 55. VZ SOV 7. decembra v Šamoríne chystá svoju transformáciu na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia

Ľubomír Souček

BRATISLAVA 29. novembra (SOV) - V poradí 55. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (VZ SOV), ktoré sa bude konať 7. decembra od 10. hodiny v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove, bude historické. Má „posvätiť“ transformáciu SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia.

Fakt, že po prvý raz v bezmála 26-ročnej histórii SOV sa zasadnutie jeho najvyššieho orgánu uskutoční mimo Bratislavy, zvýrazňuje výnimočnosť tohto rokovania. To bude mať pred začiatkom oficiálneho programu ešte slávnostnú ouvertúru - odovzdanie ocenení Klubu fair play SOV za tento rok. Na ňom bude prítomný aj prezident Medzinárodného výboru fair play (CIFP) UNESCO Jenő Kamuti.

Transformácia na Slovenský olympijský a športový výbor

Na to, aby sa idea utvorenia „strechy“ na báze SOV naplnila, je potrebné, aby plénum v rezorte X-Bionic Sphere v Šamoríne schválilo úpravu Stanov SOV tak, že umožní do radov členských subjektov prijať aj všetky slovenské zväzy neolympijských športov, ktoré sa doteraz nemohli stať členmi SOV. Tento základný krok sleduje cieľ postupne posilňovať autonómiu športového hnutia na Slovensku.

V návrhu upravených stanov sa objavuje aj navrhovaný názov transformovanej organizácie – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Z ďalších úprav hodno zmieniť návrh, aby v odôvodnených prípadoch mohli orgány SOŠV prijímať rozhodnutia aj hlasovaním „per rollam“, t. j. písomne mimo zasadnutia orgánov SOŠV s využitím IT prostriedkov. Na valnom zhromaždení, čo je najvyšší orgán, sa doteraz mohlo výlučne hlasovať len priamo v sále. Novinkou je aj návrh na rozšírenie komisie športovcov o dvoch riadnych členov, zastupujúcich neolympijské športy.

V prípade, že návrh Stanov SOŠV, potvrdzujúcich transformáciu SOV, získa očakávanú podporu (na jeho schválenie sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov), delegáti budú schvaľovať aj novú symboliku organizácie, spájajúcu štátny znak SR s olympijským symbolom piatich rôznofarebných prepletených kruhov.

Už v 34 krajinách Európy išli touto cestou

Myšlienka utvorenia strechy na báze národného olympijského výboru je plne legitímna a opodstatnená. Veď už v 34 z 50 krajín Európy išli touto cestou, aj keď modely strešnej organizácie v jednotlivých krajinách sa, pochopiteľne, výrazne líšia.

SOV už v roku 2011 jasne deklaroval ambíciu stať sa strešnou organizáciou slovenského športového hnutia a dôstojným reprezentantom celej športovej obce. Celý rok 2012 venoval jej naplneniu, žiaľ, predchádzajúcemu vedeniu SOV sa z rôznych dôvodov túto oprávnenú ambíciu pred šiestimi rokmi nepodarilo naplniť.

Teraz sme pred zavŕšením oprávneného úsilia. Prezident SOV Anton Siekel dostal 9. júna 2017 na 52. VZ SOV jednomyseľne poverenie utvoriť pracovnú skupinu na prípravu procesu zastrešenia slovenského športu pod SOV. Na 54. VZ SOV 27. apríla 2018 prezentoval priebeh celého procesu, ktorý k dnešnému dňu získal podporu drvivej väčšiny športových zväzov. SOV už dnes združuje veľkú väčšinu z dovedna 68 uznaných slovenských športových zväzov.

Krok na ceste k hlavnému cieľu

„Prvý hmatateľný úspech nášho úsilia v uplynulých 17 mesiacoch sa dostavil teraz v októbri – schválenie zmeny kompetenčného zákona na parlamentnej pôde utvorilo predpoklad na zriadenie funkcie štátneho tajomníka ministerstva školstva špeciálne pre oblasť športu. Ďalšie kľúčové témy v tejto oblasti sú zriadenie Fondu na podporu športu, spustenie systému športových poukazov, a výhľadovo utvorenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy pre šport. Všetko, čo prezentujeme ako naše úlohy na najbližšie obdobie, sú aj keď veľmi dôležité, ale stále len čiastkové ciele. Tým hlavným cieľom je celkové zlepšenie postavenia športu v spoločnosti, zlepšenie prístupu hlavne detí k športu, zlepšenie materiálnej základne na výkon športových a telovýchovných aktivít, zvýšenie členskej základne športovcov, trénerov i funkcionárov, aj telesnej zdatnosti populácie,“ hovorí pred historickým rokovaním prezident SOV Anton Siekel, ktorý vyzýva členov SOV, aby dali návrhu transformácie SOV svoju dôveru a podporu.

Právo hlasovať na 55. valnom zhromaždení SOV má 78 členov SOV, ktorí disponujú dovedna 114 hlasmi.

KTO JE DNES V PLÉNE SOV

● Prezident SOV (s 1 hlasom): Anton Siekel

● Členka MOV (členka SOV ex officio s 1 hlasom): Danka Barteková

● Národné zväzy olympijských športov (spolu 40):

a) zhodne s 2 hlasmi (spolu 36) zväzy atletiky, basketbalu, bedmintonu, biatlonu, bobov, boxu, curlingu, cyklistiky, džuda, futbalu, golfu, gymnastiky, horolezectva, hádzanej, jachtingu, jazdectva, kanoistiky, karate, ľadového hokeja, lukostreľby, lyžovania, moderného päťboja, plaveckých športov, pozemného hokeja, ragby, sánkovania, stolného tenisu, športovej streľby, šermu, taekwonda WTF, tenisu, triatlonu, veslovania, volejbalu, vzpierania a zápasenia.

b) zhodne s 1 hlasom (4) zväzy krasokorčuľovania, rýchlokorčuľovania, bejzbalu a softbalu.

● Národné zväzy neolympijských športov: zhodne s 1 hlasom (spolu 13) zväzy biliardu, bowlingu, čínskeho wu-šu, florbalu, frisbee, motoristického športu, orientačných športov, potápačov, squashu, šachu, tanečného športu, vodného lyžovania a vodného motorizmu.

● Ďalšie občianske združenia, inštitúcie a organizácie: zhodne s 1 hlasom (spolu 13) Slovenská asociácia univerzitného športu, Športové centrum polície, Vojenské športové centrum Dukla, Národné športové centrum, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, UK Bratislava - Fakulta telesnej výchovy a športu, Prešovská univerzita - Fakulta športu, Klub športových redaktorov SSN, Kalokagatia na Slovensku, Slovenská asociácia olympionikov, Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, Slovenská asociácia športu na školách a Slovenské hnutie špeciálnych olympiád.

● Osobnosti olympijského hnutia a športu: zhodne s 1 hlasom (spolu 5) Michal Martikán, Mária Jasenčáková, Miroslav Luberda, Janka Stašová a Jozef Stümpel.

● Delegáti komisie športovcov SOV: zhodne s 1 hlasom (spolu 5) - komisia na každé VZ SOV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich volených 8 členov, ktorými sú za letné športy Matej Tóth, Richard Varga, Richard Nagy, Zuzana Rehák Štefečeková a Martina Kohlová, za zimné športy Jana Gantnerová, Jakub Šimoňák a Pavol Hurajt.

TIETO NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ZVÄZY SÚ DNES MIMO SOV

● 1) Uznané športové zväzy: americký futbal, boccia a boule lyonnaise, bridž, dráhový golf, kickbox, korfbal, kulturistika, fitnes a silový trojboj, letecké športy, motocyklový šport, muay thai, pétanque, psie záprahy, rybolovná technika, skialpinizmus, šípky (15)

● 2) Neuznané športové zväzy: aikido, bandy hokej, go, hokejbal, jiu-jitsu, kendo, kolky, nohejbal, malý futbal,  pretláčanie rukou, rádioamatérstvo, sambo, športová kynológia, sumo, športové modelárstvo (15).

● Uznaná národná športová organizácia: Klub slovenských turistov (1)

Poznámka: Podľa Olympijskej charty môže národný olympijský výbor pre jeden šport uznať len jeden zväz, v prípade existencie viacerých zväzov preto uvádzame len jeden. Existujú aj zväzy niektorých ďalších športov, okrem tých, ktoré uvádzame, ale SOV aktuálne neeviduje ich aktivity v športovom hnutí.