Šport a olympizmus
3 min. čítania

Stanovisko SOŠV k aktuálnym odporúčaniam MOV

Foto
TASR/AP

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil po konzultáciách so športovým svetom návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez ich prepojenia na armádu a bezpečnostné zložky. Nesmú ani podporovať vojnu. Odporúčania exekutívy MOV sa netýkajú účasti týchto športovcov na olympijských hrách 2024 v Paríži a ani na zimných olympijských hrách 2026.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na základe mediálneho záujmu vydáva stanovisko k danej problematike. Zároveň v prílohách pod článkom sú odôvodnenia MOV, celé znenie odporúčaní MOV  pre športové federácie a správa zvláštnej komisárky Organizácie Spojených národov pre kultúrne práva Alexandry Xanthakiovej.

Stanovisko Slovenského olympijského a športového výboru k aktuálnym odporúčaniam Medzinárodného olympijského výboru

„Slovenský olympijský a športový výbor naďalej pevne stojí za ukrajinskými športovcami a podporuje kroky Medzinárodného olympijského výboru i ním udelené sankcie voči Rusku a Bielorusku a ich vládam, ktoré boli opätovne potvrdené.

SOŠV je proti vojne na Ukrajine a želá si jej čo najrýchlejšie mierové ukončenie. Sme si vedomí, ako veľmi trpí celá Ukrajina a teda aj jej šport. Od začiatku konfliktu sa preto v rámci našich možností angažujeme v pomoci Ukrajine a v týchto činnostiach budeme pokračovať. Jednoznačne stojíme za záväzkom Medzinárodného olympijského výboru, aby nielen v Paríži, ale aj na zimných olympijských hrách v Miláne a v Cortine d’Ampezzo 2026 štartoval silný tím Ukrajiny.

Aktuálne stanovisko exekutívy MOV má odporúčací charakter. Je na každej športovej federácii, či sa ním bude riadiť.

Šport je významným mierovým nástrojom a osobitne v spojení s olympijskými ideálmi má zbližovať ľudí rôznych farieb pleti, rás, náboženského vyznania, politickej či sexuálnej orientácie pri mierovom súperení.

Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mierové súperenie športovcov všetkých krajín a je proti akejkoľvek diskriminácii. Dlhodobo vyjadruje stanovisko, že zúčastnení športovci nemôžu podporovať vojenské konflikty a ich celkové konanie nesmie byť v rozpore s etikou športu, olympizmu a s Olympijskou chartou. SOŠV preto stojí za stanoviskom MOV, ktorý nechce trestať jednotlivcov za rozhodnutia ich vlád. MOV presne stanovil podmienky pre štart neutrálnych športovcov na medzinárodných súťažiach a neumožnil účasť ruských či bieloruských tímov.

O účasti športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na olympijských hrách 2024 v Paríži sa doteraz neprijalo žiadne definitívne rozhodnutie. Stále je pred nami dlhá diskusia, a preto nie je potrebné vytvárať predčasné závery.“

Tagy
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia