Šport a olympizmus
2 min. čítania

Usmernenie SOŠV pomôže športovým organizáciám pri spracovaní osobných údajov

Patrik HRBEK
Foto
ENVATO

V dnešnom svete je najsilnejšou menou informácia. Špecifickým (a najhodnotnejším) druhom informácií sú osobné údaje, ktoré sa vďaka celosvetovej digitalizácii dajú získať a šíriť ľahšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom na ich citlivú povahu sa im preto poskytuje zvýšená ochrana pred nežiaducim zaobchádzaním, ktorú zabezpečuje „Nariadenie na ochranu osobných údajov“ - GDPR.

Vzhľadom na to, že ide o rozsiahly právny predpis, Slovenský olympijský a športový výbor spracoval „Usmernenie pre spracúvanie osobných údajov športovými organizáciami“, ktoré má slúžiť ako praktický návod pre spoľahlivé zabezpečenie úloh vyplývajúcich z GDPR. Usmernenie pripravené právnym oddelením SOŠV zrozumiteľnou formou definuje základné pojmy, s ktorými Nariadenie pracuje a vysvetľuje základné povinnosti prevádzkovateľov.

Usmernenie pre spracúvanie osobných údajov športovými organizáciami

História GDPR

Neslávne známe GDPR vstúpilo do platnosti v roku 2015 a sprísnilo požiadavky pre nakladanie s osobnými údajmi vo všetkých krajinách Európskej únie. Povinnosti pribudli najmä tzv. prevádzkovateľom – osobám, ktoré určujú, na aký účel a akými prostriedkami sa osobné údaje budú spracovávať. Nariadenie zaručuje nadštandardný level ochrany osobných údajov, čím zabraňuje únikom citlivých informácií, no zároveň komplikuje život prevádzkovateľom, ktorí sa musia vysporiadať s množstvom nových pojmov a komplikovaných procesov.

GDPR v športe

Spracúvanie osobných údajov sa vyskytuje takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, nevynímajúc športové aktivity. Športové hnutie musí taktiež nevyhnutne narábať s osobnými údajmi tak pri každodenných organizačných činnostiach, ako aj pri usporadúvaní rôznych športových podujatí. Na účely Nariadenia sa za prevádzkovateľov považujú aj športové organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje svojich členov.

Športové organizácie majú postavenie prevádzkovateľov, musia preto uplatňovať „Nariadenie na ochranu osobných údajov“ pri každom spracúvaní osobných údajov, bez ohľadu na to, či je spracovanie automatizované (pomocou výpočtovej techniky) alebo neautomatizované (napríklad kartotéka). Cieľom je zachovanie základného ľudského práva ochrany osobných údajov, rešpektovanie súkromia a len nevyhnutné uchovávanie a spracúvanie citlivých informácií o fyzických osobách.

Juniorský olympijský tím 2024
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV