Šport a olympizmus
6 min. čítania

Úspešný prvý ročník Ekoolympiády aj s účasťou škôl OCEP

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Mesiac marec sa niesol aj v znamení úspešného prvého ročníka online vedomostnej súťaže EKOolympiáda. Tá bola organizovaná pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO občianskym združením Planet Lover v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV).

Vedomostná súťaž z oblasti environmentálnej výchovy pre študentov druhého stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl upozorňovala a hravou formou vzdelávala témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia.

S potešením konštatujeme, že EKOolympiáda vzbudila veľký záujem, keďže už v rámci prípravy na súťažné kolá si otázky tzv. Ekotrenažéra vyskúšalo viac ako 9 000 študentov, ktorí zodpovedali dovedna viac ako 2 milióny otázok.

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách. V rámci každej kategórie prebehlo jedno súťažné kvalifikačné kolo, z ktorého postúpilo 33 najlepších do finále 25. marca 2022.

Vo finále sa v kategórii ZŠ 5. – 6. ročník a príma s otázkami najlepšie popasoval Lukáš Strapec (pedagóg Anna Marušková) zo ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica.

V kategórii ZŠ 7. – 9. ročník a sekunda – kvarta bola víťazkou Laura Drahošová (pedagóg Jana Šelingerová) zo ZŠ Hlavná 60, Dolný Pial.

V kategórii Stredné školy  bol najúspešnejší Timotej Leginus (pedagóg Zuzana Šimurdiaková) zo Spojenej školy sídl. Medvedzie I., Tvrdošín.

Ako už bolo avizované traja víťazi poputujú v sprievode jedného pedagóga zo svojej školy na návštevu Olympijského múzea a nového sídla Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne, ktorá by mala prebehnúť na jeseň tohto roka.

Symbolické odovzdávanie cien trom víťazom prebehne počas Slávnostného odovzdávania cien Klubu fair play SOŠV dňa 20. apríla 2022 v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave.

Výsledky EKOolympiády si môžete pozrieť na https://ekoolympiada.sk/1-rocnik/ .

 

Ako uspeli v EKOolympiáde školy OCEP

EKOolympiáda bola v poradí treťou z výziev aj pre školy zapojené do Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu (OCEP), v ktorej mohli získať ďalšie body do celkového hodnotenia. Celkovo sa do tejto výzvy zapojilo 29 škôl OCEP. Hodnotenie škôl prebiehalo nasledovne:

Školy, ktorých žiaci nepostúpili do finále, čiže sa neumiestnili na 1. až 33. mieste v troch kvalifikačných kolách, získavajú každá 5 bodov za účasť v súťaži. Ide o týchto 23 škôl:

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 5 bodov
Gymnázium P. Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 5 bodov
Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce 5 bodov
Gymnázium A. Sládkoviča, J. A. Komenského 18, B. Bystrica 5 bodov
Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 5 bodov
Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, B. Bystrica 5 bodov
Gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice 5 bodov
SOŠ podnikania služieb, Námestovo 5 bodov
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica 5 bodov
SOŠ infor. technológií, Tajovského 30, B. Bystrica 5 bodov
SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 5 bodov
SZŠ, Masarykova 27, Michalovce 5 bodov
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov 5 bodov
ZŠ s MŠ Hlavná 37, Vysoká pri Morave 5 bodov
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika 432, Varín 5 bodov
ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina 5 bodov
ZŠ s MŠ Radvanská 1, B. Bystrica 5 bodov
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica 5 bodov
ZŠ Trieda SNP 20, B. Bystrica 5 bodov
ZŠ s MŠ Hlavná 113/68, Terňa 5 bodov
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 24, Veľká Lesná 5 bodov
ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 5 bodov
ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou 5 bodov
Obchodná akadémia, Banská Bystrica 5 bodov

Školy, ktorých žiaci postúpili do finálového kola získavajú každá tiež 5 bodov za účasť a zároveň body za umiestnenie svojich žiakov vo finále (za 1. miesto 33 bodov, 2. miesto 32 bodov,...33. miesto 1 bod). Vzhľadom na skutočnosť, že stredné školy mohli svojich žiakov prihlásiť iba do jednej kategórie, školám, ktorých žiaci súťažili v dvoch kategóriách sa zohľadnili výsledky žiakov v tej kategórii, za ktorú získali viac bodov. To sa týka iba ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, pri ktorej boli zohľadnené výsledky jej žiakov v 2. vekovej kategórii.

Zo škôl zapojených do programu OCEP malo svojich zástupcov vo finálovom kole EKOolympiády celkovo 6 škôl:

ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica: 33+32+23 bodov (za umiestnenie 3 žiakov vo finále 1. kategória) + 5 bodov (za účasť); spolu: 93 bodov

ZŠ T. J. Moussona, Michalovce: 32+30+16 bodov (za umiestnenie 3 žiakov vo finále 2. kategória) + 5 bodov (za účasť); spolu: 83 bodov

Súkromné Gymnázium MERCURY, Bratislava: 32+5 bodov (za umiestnenie 2 žiakov vo finále 3. kategória) + 5 bodov (za účasť); spolu: 42 bodov

Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa: 28 bodov (za umiestnenie 1 žiaka vo finále 3. kategória) + 5 bodov (za účasť); spolu: 33 bodov

ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice: 27 bodov (za umiestnenie 1 žiaka vo finále 2. kategória) + 5 bodov (za účasť); spolu: 32 bodov

Gymnázium A. Einsteina, Bratislava: 14 bodov (za umiestnenie 1 žiaka vo finále 3. kategória) + 5 bodov (za účasť); spolu: 19 bodov

 

Priebežné poradie škôl OCEP po tretej výzve

1. miesto ZŠ T. J. Moussona, Michalovce 190 bodov
2. miesto ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice 126 bodov
3. miesto ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina 115 bodov
4. miesto ZŠ s MŠ Terňa 111 bodov
5. miesto SZŠ, Masarykova 27, Michalovce 105 bodov
6. miesto Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce 100 bodov
7. miesto SOŠ hotelových služieb a obchodu, B. Bystrica 99 bodov
8. miesto ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica 93 bodov
9. miesto Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava-Petržalka 82 bodov
10. miesto ZŠ Spojová 14, B. Bystrica 54 bodov
11. miesto Konzervatórium J. L. Bellu, B. Bystrica 53 bodov
  Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 53 bodov
13. miesto Stredná športová škola, Tr. SNP 14, Košice 51 bodov
14. miesto Obchodná akadémia, B. Bystrica 50 bodov
15. miesto Katolícke gymnázium Š. Moyzesa, Banská Bystrica 49 bodov
16. miesto ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou  48 bodov
17. miesto ZŠ trieda SNP 20, B. Bystrica 46 bodov
18. miesto SOŠ technická, Poprad 44 bodov
19. miesto Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica 43 bodov
20. miesto ZŠ Golianova, B. Bystrica 42 bodov
21. miesto ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave 41 bodov
22. miesto SOŠ podnikania a služieb, Námestovo 38 bodov
23. miesto ZŠ V. Šuleka, Hlohovec 37 bodov
  Spojená škola Kremnička, B. Bystrica 37 bodov
25. miesto Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica 36 bodov
26. miesto ZŠ Slobodného slovenského vysielača, B. Bystrica 35 bodov
27. miesto ZŠ Škultétyho, Nitra 34 bodov
28. miesto Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa 33 bodov
29. miesto Gymnázium A. Einsteina, Bratislava 19 bodov
30. miesto Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 5 bodov
  Gymnázium P. Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 5 bodov
  Gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice 5 bodov
  SOŠ infor. technológií, Tajovského 30, B. Bystrica 5 bodov
  Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov 5 bodov
  ZŠ s MŠ M. R. Štefánika 432, Varín 5 bodov
  ZŠ s MŠ, Radvanská 1, B. Bystrica 5 bodov
  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 24, Veľká Lesná 5 bodov
  ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou 5 bodov
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV