Komisia neolympijských športov

Predseda
Daniel Líška
člen VV SOŠV, zástupca bojových športov – karate
Členovia
Miroslav Kopejtko
prezident Slovenského zväzu florbalu
Samuel Koniar
biliard, zástupca precíznych športov
Milan Roman
šach, zástupca precíznych športov
Boris Mlsna
kulturistika, fitnes a silový trojboj, zástupca silových športov
Michaela Kováčová
kickbox, zástupkyňa silových športov
Denisa Oravcová
vodné lyžovanie, zástupcovia moderných športov
Petr Horáček
zástupca tanečných športov
Andrej Patráš
orientačný beh
Peter Králik
malý futbal
Tajomník
Patrik Hrbek
riaditeľ právneho oddelenia SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia