Mediálna a edičná komisia

Mediálna a edičná komisia SOŠV (MEK SOŠV) je poradným orgánom prezidenta SOŠV, ktorý je oprávneným členom všetkých komisií SOŠV. Na jej čele stojí Zdenko Kríž, jej tajomník je mediálny riaditeľ SOŠV. Členmi komisie sú predovšetkým skúsení poprední športoví novinári z rôznych médií, doplnení o riaditeľku SOŠV – SOŠM.

Komisia pôsobí ako redakčná rada časopisu OLYMPIC.sk, ktorý vychádza dvakrát do roka – schvaľuje obsah každého čísla, aj ho podrobne hodnotí. Ďalej sa komisia vyjadruje ku všetkým otázkam mediálnej a edičnej činnosti SOŠV, vrátane schvaľovania návrhu na udelenie Ceny Mira Procházku (výročné ocenenie SOŠV za publicistickú tvorbu), či schvaľovania zoznamu akreditovaných médií na hry olympiády a zimné olympijské hry.

Predseda
Zdenko Kríž
Členovia
Peter Pašuth
mediálne oddelenie SOŠV
Svetlana Barátová
RTVS/SRo
Gabriel Bogdányi
časopis Atletika
Tomáš Grosmann
predseda KŠR SSN
Ivan Janko
RTVS - STV
Štefan Žilka
Šport
Michaela Kováčik Grendelová
SPR Media
Stano Ščepán
externý spolupracovník RTVS – STV
Boris Vanya
Sportnet
Zdenka Letenayová
SOV – SOŠM
Michal Tegza
TASR
Stanislav Krško
nové médiá SOŠV
Igor Machajdík
publicista
Tajomník
Ľubomír Souček
riaditeľ mediálneho oddelenia SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia