SZK Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode

Ocenenia
Typ ocenenia
Rok
2005