Trofej SOŠV

Trofej Slovenského olympijského a športového výboru sa udeľuje spravidla ako výročná cena významnej domácej alebo zahraničnej osobnosti alebo inému subjektu športového alebo spoločenského života za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola