Trofej SOŠV

Trofej Slovenského olympijského a športového výboru sa udeľuje spravidla ako výročná cena významnej domácej alebo zahraničnej osobnosti alebo inému subjektu športového alebo spoločenského života za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri