Bronzový odznak SOŠV

Vyznamenanie sa udeľuje olympijským a športovým osobnostiam od roku 2011 za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského a športového hnutia.

Nositelia ocenenia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV