Publikácie OVEP

Slovenský olympijský a športový výbor pripravil pre lektorov programu OVEP slovenskú verziu oficiálnych výukových materiálov, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf. Tieto materiály pozostávajú z troch častí: Základy vzdelávania olympijských hodnôt, OVEP Playbook, Pracovné listy OVEP.

Základy vzdelávania olympijských hodnôt
Základy vzdelávania olympijských hodnôt

Materiál je kľúčovým zdrojom informácií v rámci programu OVEP. Je zameraný na predstavenie princípov olympizmu a tém olympijského vzdelávania. Spája základné prvky olympijských hier, ako sú ceremoniály, symboly či umenie s výukou hodnôt. Podobne zapája napríklad témy rodovej rovnosti, trvalo udržateľného rozvoja či aktuálne otázky týkajúce sa mládeže.

Playbook OVEP
Playbook OVEP

Tento materiál ponúka prehľad najmodernejších vyučovacích metód, ktorými je možné realizovať program OVEP. Predstavuje rôzne pedagogické postupy a praktické príklady. Tiež poukazuje na princípy uskutočňovania efektívneho hodnotového vzdelávania, vrátane príkladov plánovania, výuky a hodnotenia vzdelávacieho procesu v praxi.

Pracovné listy OVEP
Pracovné listy OVEP

Tento materiál ponúka sadu cvičení na rôzne olympijské témy a umožňuje tak účastníkom programu absolvovať rôzne kreatívne a inšpiratívne aktivity. Každý tematický výukový list je prispôsobený rôznym vekovým kategóriám účastníkov od primárneho stupňa základných škôl až po maturantov.

Ďalšie publikácie

Olympijská výchova 01
Olympijská výchova
Olympijské príbehy
Olympijské príbehy
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Olympijské pracovné listy
Olympijské pracovné listy
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Aké boli antické olympijské hry
Aké boli antické olympijské hry
Aké boli antické olympijské hry pre ZŠ
Aké boli antické olympijské hry - verzia pre ZŠ
Novoveké olympijské hry
Novoveké olympijské hry
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Míľniky svetového športu
Míľniky svetového športu
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Míľniky slovenského športu
Míľniky slovenského športu
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Fair play v praxi
Fair play v praxi
Plagát - Antické OH
Plagát - Antické OH
Plagát novoveké olympijské hry
Plagát - Novoveké olympijské hry
Plagát - Zimné olympijské hry
Plagát - Zimné olympijské hry
Plagát - Mílniky svetového športu
Plagát - Mílniky svetového športu
Plagát - Mílniky slovenského športu
Plagát - Mílniky slovenského športu
Plagát - Olympijské emblémy
Plagát - Olympijské emblémy
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Naši olympijskí medailisti - Slovensko
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Slovensko
Zoznamovacie aktivity
Zoznamovacie aktivity
Aktivačné hry
Aktivačné hry
Rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou - Zmena miesta
Rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou - Zmena miesta
Snaha o výnimočnosť - Tenisová loptička
Snaha o výnimočnosť - Tenisová loptička
Radosť z úsilia - Bludisko
Radosť z úsilia - Bludisko
Rešpekt - Stoličky
Rešpekt - Stoličky
Rešpekt - Balóny
Rešpekt - Balóny
Fair play - Lotéria
Fair play - Lotéria
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 1
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 1
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 2
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 2
Ukážkové hodiny - Fair play
Ukážkové hodiny - Fair play

 

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV