Na stiahnutie

Stratégia športu 2030
Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030

Tento dokument má za úlohu otvoriť a rozvíjať diskusiu a aktívnu spoluprácu relevantných zainteresovaných strán o smerovaní nielen športu na Slovensku, teda nie len toho vrcholového, ale aj žiackeho a mládežníckeho športu, amatérskeho športu a športu pre všetkých. 

Stratégia športu 2030 - prezentácia
Stratégia športu 2030 - prezentácia

Hlavným cieľom projektu Šport 2030 je príprava novej dlhodobej stratégie rozvoja športu na Slovensku s participáciou odbornej športovej komunity a športovej verejnosti V rámci Analýzy súčasného stavu športu na Slovensku sme považovali za kľúčové: • Zmapovať súčasnú situáciu športu z rôznych pohľadov, • Identifikovať pozitívne a problematické oblasti súčasného stavu, • Podporiť ich faktami a dátami.

Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030
Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030

Hlavným cieľom projektu je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku z rôznych hľadísk, s cieľom identifikovať kľúčové problémové oblasti a podporiť ich faktmi a dátami. Následne by sa mali stať podkladmi pre tvorbu strategického dokumentu a východiskami pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

KPMG - Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike (2018)
KPMG - Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike (2018)
KPMG - Koncepcia financovania športu (2012)
KPMG - Koncepcia financovania športu (2012)
Partneri projektu
pwc
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola