Šport a olympizmus
2 min. čítania

Akadémia líderiek v športe ponúka možnosti na rozvoj

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Medzinárodný olympijský výbor v spolupráci s univerzitou v britskom Chichesteri ponúka ženám pôsobiacim v športe získať jedinečné príležitosti pre rozvoj, aby mohli byť v čele organizácií a pozitívne ovplyvňovať dianie v nich. V rámci programu Akadémie líderiek v športe je ťažiskovou zložkou týždňový pobyt na univerzite v Chichesteri, ktorý sa uskutoční v septembri 2024.

Univerzita v Chichesteri v spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom ponúkajú tento rok program pre 36 žien z celého sveta. V priestoroch Bishop Otter Campusu Univerzity Chichester sa stretnú od 8. do 13. septembra 2024.

INFORMÁCIE O PROGRAME

Účastníčky programu zastávajú stredné až vyššie manažérske pozície v rôznych medzinárodných, národných a regionálnych športových federáciách, na ministerstvách a v národných radách pre šport, na univerzitách a v organizáciách zaoberajúcich sa športom pre rozvoj a fyzickou aktivitou. Všetky boli svojimi organizáciami identifikované ako budúce líderky na úrovni vyššieho manažmentu. Prihlásiť sa je možné od 29. februára 2024.

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese [email protected] alebo na stránke WSLA.

PRIHLÁŠKY

Akadémia líderiek v športe, ktoré vznikla v roku 2013, chce zmeniť zastúpenie žien vo vrcholových funkciách v športe. Doteraz sa na týždňovom pobyte Akadémie zúčastnilo viac ako 400 žien zo 69 krajín vrátane Slovenska. Zažili jedinečné vzdelávacie prostredie, ktoré spája základné prvky sebakritického učenia a rozvoja, zahŕňa vysokopostavených hosťujúcich rečníkov, workshopy, plánovanie osobného rozvoja, národné a medzinárodné podporné skupiny, ako aj fyzické aktivity.

Olympijská solidarita MOV ponúka pre účastníčky obmedzený počet štipendií, ktoré pokrývajú školné. Účastníčky vo výnimočných prípadoch môžu získať dodatočný grant zameraný na pomoc pri kompenzácii výdavkov na letenky. Bližšie informácie o možnosti získania štipendia od Olympijskej solidarity MOV poskytne mailom riaditeľka medzinárodného oddelenia SOŠV Petra Gantnerová.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV