Športové aktuality
Brusel/Štrasburg
3 min. čítania

Európsky parlament žiada utvoriť solidárny a spravodlivý európsky športový model

Fotografia zo zasadnutia Európskeho parlamentu.
Foto
TASR/AP

Európska únia (EÚ) musí utvoriť európsky športový model, ktorý je založený na solidarite, inkluzívnosti, otvorenej súťaži a spravodlivosti. Uviedli to poslanci Európskeho parlamentu (EP) v uznesení, ktoré prijali v utorok v Štrasburgu. Za správu, ktorej odkazom je, aby európska športová kultúra bola v súlade s hodnotami EÚ v oblasti solidarity, udržateľnosti, inkluzívnosti pre všetkých, otvorenej súťaže, športových zásluh a spravodlivosti zahlasovalo 597 poslancov, 36 bolo proti a 55 sa zdržali hlasovania.

Europsky parlament dal najavo, že dôrazne nesúhlasí so separátnymi "odtrhnutými" súťažami a ligami, ktoré podkopávajú princípy EÚ a ohrozujú stabilitu celkového športového ekosystému.

Európski zákonodarcovia chcú dosiahnuť rovnováhu medzi komerčnými záujmami v oblasti profesionálneho športu a jeho spoločenskými funkciami, a to posilnením väzieb medzi amatérskym a vrcholovým športom. Žiadajú väčšie finančné prerozdelenie medzi profesionálnym a masovým športom a navrhujú utvorenie mechanizmu solidarity zo strany športových federácií, aby sa zabezpečilo primerané financovanie amatérskeho a masového športu.

Parlament vyzval Európsku komisiu a Radu EÚ (členské štáty), aby urobili všetko, čo je v ich silách, na podporu fyzickej aktivity medzi občanmi EÚ, najmä medzi mladými ľuďmi, zvýšením počtu hodín venovaných telesnej výchove a aktivitám v školách, aj využívaním vzorov a takzvaných "športových ambasádorov".

Europoslanci sa zároveň chcú zaoberať rodovou nerovnosťou a obťažovaním v športe, najmä pokiaľ ide o odmeňovanie a rovnaké zastúpenie v správnych radách športových organizácií. Okrem toho vyjadrili želanie, aby sa európske médiá viac venovali širšiemu okruhu športov, najmä športovým súťažiam žien a mládeže.

V neposlednom rade schválená správa požaduje ochranu detí pred zneužívaním a obťažovaním v športe vrátane poskytovania prístupu k odbornej pomoci, poradenstvu a včasnej ochrane.

Podľa europoslancov by národné športové federácie mali postupovať podľa vzoru Írskeho futbalového zväzu a vyrovnať finančné prémie pre ženy a mužov.

Uznesenie EP je aj výzvou pre verejné orgány, športové federácie a organizácie, aby dodržiavali ľudské práva a demokratické princípy vo všetkých svojich činnostiach, najmä pri udeľovaní štatútu hostiteľa významným športovým podujatiam a pri výbere sponzorov. Poslanci v tejto súvislosti odkázali, že krajiny, ktorých vlády opakovane porušujú základné práva a hodnoty, by už nemali mať možnosť organizovať veľké športové podujatia.

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV