Šport a olympizmus
3 min. čítania

Fond na podporu športu podporil 90 športovísk za viac ako 30 miliónov eur

Foto
FNPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu schválila prerozdelenie zhruba 30,9 milióna eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.

Z dohromady 179 žiadostí, ktoré boli Fondu na podporu športu v rámci vypísanej výzvy doručené, bolo správnou radou fondu schválených presne deväť desiatok projektov.

Podpora aj pre infraštruktúru národného významu

„Na základe konsenzuálneho rozhodnutia správnej rady sme navýšili pôvodnú alokáciu finančných prostriedkov o ďalších zhruba 10 miliónov, vďaka čomu sme mohli podporiť zásadne vyšší počet infraštruktúrnych projektov. Oceňujem to osobitne vo svetle súčasnej finančnej situácie predovšetkým samospráv. Verím, že rozhodnutie správnej rady môže byť pozitívnym impulzom,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan, ktorý súčasne poznamenal, že spomedzi 90 schválených žiadostí sú aj dva projekty týkajúce sa športovej infraštruktúry národného významu.

„Konkrétne ide o zásadnú modernizáciu Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne a Angels arény v Košiciach. Obe tieto športoviská majú svoju bohatú históriu a teším sa, že po modernizácii dostanú nový šat a budú slúžiť nielen lokálnym klubom, ale aj reprezentáciám,“ doplnil.

PODPORENÉ PROJEKTY 

Významná injekcia pre samosprávy

Rozhodnutie správnej rady o schválení žiadostí je veľkou finančnou injekciou aj pre miestne samosprávy, ktorých projekty tvorili podstatnú časť žiadostí.

„Význam kvalitnej športovej infraštruktúry v spoločnosti je nepochybný. Vnímame potrebu, aby sa na športoviská dostala hlavne mládež, a to najmä s ohľadom na mimoriadne dôležitý celospoločenský zdravotný aspekt. Navyše nemožno opomenúť, že z aktívne pohybujúcej sa spoločnosti vždy vzíde aj niekoľko výkonnostných a vrcholových športovcov,“ povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger, ktorý je súčasne aj členom správnej rady Fondu na podporu športu.

„Veľkú vďaku si zaslúžia všetci primátori a starostovia, pretože ich podané žiadosti dosahovali vysokú kvalitu. Vzhľadom na súčasný vývoj cien stavebných materiálov, sme prijali všetky opatrenia k tomu, aby sme postupnú zmenu a vylepšenie športovej infraštruktúry mohli zrealizovať čím skôr,“ dodal Tréger.

Hodnotila odborná komisia pre športovú infraštruktúru

Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry vypísal Fond na podporu športu ešte 15. novembra minulého roku. Záujemcovia o finančný príspevok mohli svoje žiadosti zasielať od 15. decembra 2021 do 31. januára 2022.

Za tento čas bolo Fondu na podporu športu doručených 179 žiadostí, z ktorých 28 neprešlo formálnou kontrolou vykonanou kanceláriou Fondu na podporu športu. Zvyšných 151 žiadostí bolo postúpených príslušnej odbornej komisii Športová infraštruktúra na hodnotenie.

„Z došlých 179 žiadostí sa nám podarilo odsúhlasiť 90 žiadostí v celkovom objeme bezmála 31 miliónov eur. Teší ma, že správna rada dospela ku konsenzu pri navýšení alokácie výzvy z 20 miliónov na konečných zhruba 31 miliónov eur. Všetky projekty, ktoré podľa vopred zverejnených kritérií dosiahli pri bodovaní odbornou komisiou 42 bodov, boli podporené. Z celkového počtu 90 žiadostí bolo 35 podporených a schválených na základe regionálneho princípu a 55 na základe celoštátneho princípu,“ priblížil proces hodnotenia žiadostí predseda príslušnej odbornej komisie Gábor Asványi, ktorý je taktiež aj členom správnej rady Fondu na podporu športu a výkonným riaditeľom Slovenského olympijského a športového výboru.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV